fredag 2 januari 2015

Fortfarande hög barnfattigdom

...och det är inte okej

Barnfattigdomen i Sverige ligger kvar på en hög nivå. Rädda Barnens senaste rapport, som kom i december, visar att 230 000 barn lever i ekonomisk utsatthet. 

Rapporten visar också att risken för barn att hamna i utsatthet är störst för barn i storstädernas miljonprogramsområden, för barn till föräldrar med utländsk bakgrund och för barn till ensamstående föräldrar.

Barnfattigdomen varierar fortfarande kraftigt mellan Sveriges kommuner, och det finns även stora skillnader inom städerna. I Malmö lever drygt 30 procent av barnen i ekonomisk fattigdom medan det är knappt fyra procent i kranskommunen Lomma. Motsvarande ekonomiska skillnader inom städerna finns även i mindre kommuner.

Det är barn som aldrig kan göra något på loven, aldrig har möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, aldrig har varit på bio och får ont i magen så fort de ska ha med pengar till skolutflykten.

Det är inte okej att ett endaste barn går till skolan i trasiga eller för tunna kläder. Att ett endaste barn inte äter sig mätt för att familjens kylskåp ekar tomt.

Rädda Barnens årsrapport 2014: Barnfattigdom i SverigeInga kommentarer: