söndag 18 januari 2015

Generalstrejk i polska kolgruvor

...staten vill lägga ner och privatisera

Över 2000 gruvarbetare i det schlesiska kolområdet i södra Polen har gått i strejk som svar på ett regerings-beslut att stänga fyra gruvor som tillhör det statliga bolaget Kompania Weglowa.

Kompania Weglowa är EU:s största kolbrytningsgrupp med en produktionskapacitet på 34 miljoner ton kol. Den består av 14 gruvor och fem fabriker som sysselsätter 64 000 arbetare. Strejken inleddes den 7 januari när gruvarbetarna från Brzeszcze-gruvan vägrade att återvända ovan jord. Protesten spred sig snabbt över kolbrytningssektorn i regionen. För närvarande går gruvarbetare som arbetar i andra stora gruvgrupper (Jastrzębska Spółka Węglowa och Katowicki Holding Węglowy) med i strejken, medan schlesiska kommuner riktar krav till den nationella regeringen till försvar för arbetsplatser som är väsentliga för den sociala välfärden i regionen.

Just nu är alla 14 gruvorna i strejk, med gruvarbetare som protesterar under jord. Andra former av protester inkluderar hungerstrejker och järnvägsblockader. Över 10.000 personer, både gruvarbetare och vanliga medborgare, protesterade i Bytom på tisdagen. Staden kämpar för att rädda den sista av sina gruvor. Arbetslösheten i Bytom har nått 21%, som en följd av 1990-talets "omstrukturering" av kolsektorn.

Ledare för gruvarbetarnas fackförbund förklarade att om en överenskommelse inte nås med fackliga medlemmar från den 20 januari skulle gruvarbetarna få sällskap i strejken av arbetare från järnvägen, energi- och postsektorn. Regionala fackföreningar har entydigt deklarerat sin beredskap att gå med i generalstrejk om situationen eskalerar. Opinionsundersökningar visar att gruvarbetarstrejken backas upp av 68,5% av polackerna.

Nedläggningen av de fyra gruvorna kommer att resultera i en förlust av 5000 arbetstillfällen i regionen där kolindustrin är den största arbetsgivaren med ett avgörande inflytande på den lokala ekonomin. Dessutom, som varje jobb i en gruva genererar upp till tre arbetstillfällen i länkade sektorer och regioner, finns det en berättigad oro för att hela regionen kan förlora upp till 20.000 jobb.

Idag verkar det ganska uppenbart att det statliga förslaget är en metod för att bana en väg för en privatisering av gruvor i Brzeszcze, Bytom, Ruda Slaska och Gliwice. Universal Energy, ett företag som ägs av en av de rikaste polska affärsmännen, Krzysztof Domarecki, har redan lämnat ett erbjudande att köpa tre av fyra gruvor som ska stängas. En annan polsk miljonär, Jan Kulczyk, gör stora vinster på att importera kol från Ryssland genom en omlastningsterminal i Braniewo, en gränsstad nära Kaliningrad Oblast.

I grunden är det Storbritanniens '84 igen. Schlesien är en av de sista kvarvarande glöden av motstånd, och gruvindustrin är förmodligen den mest fackligt organiserade sektorn i Polen. Vi efterlyser stöd åt de polska gruvarbetare som kämpar för sina liv och välbefinnande för sina samhällen som hotas av regeringens planer.

En översättning från International Viewpoint

Bloggar om politik, arbetarkamp  Intressant


Inga kommentarer: