torsdag 29 januari 2015

Göran Hägglund lämnar i rätt tid

...Kd ett sjunkande skepp

Göran Hägglund gör rätt som lämnar. Han har sin bästa tid som partiledare bakom sig. Alla mätningar pekar nedåt och det verkar vara bara en tidsfråga innan Kd faller ur riksdagen. För mig är inget av detta särskilt märkligt. Jag är mycket mer förundrad över hur Kd någonsin kunde bli så pass stort.

Ett borgerligt parti med ursprung i frikyrklighet som betraktar europeiska katolska kristdemokrater som sina broderpartier. Ett parti som gärna vill framstå som den lilla människans värnare, men som för de rika och mäktigas politik.

Ett parti som säger sig värna om familjen, vården och omsorgen, men som för en kallhamrad åtstramnings-politik som går ut över de svagaste. En av de sista saker Hägglund verkat för är sänkta bidrag till flyktingar.

Spekulationerna om vem som tar över efter Hägglund är redan igång. Oavsett vem efterträdaren blir tror jag att denne får svårt att vända skutan.

Bloggar om politik, kristdemokraterna Intressant SkD SkD2 NSK LT


Inga kommentarer: