torsdag 29 januari 2015

Integration genom försämringar

...racet mot botten
Det är massarbetslösheten som är problemet - inte bristande "incitament"

De borgerliga partierna försöker nu överträffa varandra i ett race mot botten - borgerligt fiske i grumligt Sd-vatten. "Bättre integration" genom försämringar över hela linjen. Uppluckring av arbetsrätten och sänkta ingångslöner. "Ökade incitament" genom att sitta i Bert Karlssons barack i skogen ständigt beredd att kastas ut.

För folkpartiet handlar det om en bottenkänning. "Ingångslönerna ska sänkas så invandrarna får jobb". Hur vill man att den lågavlönade arbetaren ska reagera när hen blir uppmanad att sänka sin lön så invandraren kan få jobb?


Dessutom blir det naturligtvis inte fler jobb på det här viset - vi blir bara fattigare. Det är heller inte brist på motivation för att söka jobb som gör att vi har massarbetslöshet. Orsakerna till den dåliga integrationen finner vi istället i den nyliberalt inspirerade borgerliga åtstramningspolitiken som skapar arbetslöshet, urholkad välfärd, bostadsbrist, växande klyftor och fattigdom.

Då är det också där vi kan hitta lösningarna. Det är inte pengar som saknas, men det behövs en massiv omfördelning för att göra investeringar i gemensam välfärd, bostadsbyggande och grön omställning. Behoven är enorma och det behövs massor av arbetskraft för att tillgodose dessa mänskliga och samhälleliga behov.

Bloggar om politik, integration Intressant SkD NSK


4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har i många år varnat för konsekvenserna av den extrema invandringspolitik vi har haft. Nu börjar det visa sig att vi står inför något som kan liknas vid en katastrof. Att ta emot ett antal liknande Västerås befolkning
när vi saknar bostäder,dagisplatser,jobb osv är ju vansinne. Nu har vi sju partier som är eniga om att fortsätta med dårskapen. Skolan kommer nog att visa lysande resultat när snart inga barn har svenska som modersmål....

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Men vi tar inte emot flyktingar motsvarande Västerås befolkning. Våldsamma överdrifter finns på nätet och man räknar in alla möjliga uppehållstillstånd för människor som är här för att arbeta eller studera.
Att hjälpa flyktingar att få skydd behöver inte vara ett problem om vi för en vettig ekonomisk politik i landet.
Massarbetslöshet, urholkad välfärd och bostadsbrist är en följd av borgerlig åtstramningspolitik.
Ett problem som finns, och som uppmärksammats dåligt, är de dåliga skolresultaten för många flyktingbarn från Afrika och Asien. På det området måste det till särskilda åtgärder.

Anonym sa...

Ronny


"behöver inte vara ett problem om vi för en vettig ekonomisk politik i landet"

Enligt dig så är det bara ditt parti som har en sådan. Då kvarstår frågan, hur länge kan vi hålla på som nu innan skeppet sjunker?

"de dåliga skolresultaten för många flyktingbarn från Afrika och Asien"

Det har jag hävdat hur länge som helst men då har jag blivit kallad rasist.

"måste det till särskilda åtgärder"

Givetvis. Ännu mer resurser som inte kommer att påverka andra områden eftersom vi har oändligt med pengar.

En enkel fråga, hur löser du den bostadsbrist vi har när trycker från asylsökande är enormt? Då menar jag nu, inte om 10-15 år.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Du "glömmer" att enorma resurser samlats hos banker och kapitalägare. Du "glömmer" att skatterna sänkts med hundratals miljarder. Du "glömmer" att staten sitter på stora tillgångar som den inte vill använda.
Investeringar i utbildning är väl använda pengar som ger snabb utdelning.
Du verkar också ha glömt att vi redan en gång byggt en miljon bostäder på bara några år.
En annan ekonomisk politik gagnar både infödda lönearbetare och nyanlända flyktingar. En sådan politik behöver vi inte vänta på, den kan tvingas fram genom krav från gräsrötterna - för det är just rörelser vi behöver bygga.