måndag 19 januari 2015

Kring nya Hyllie

...bilder från Malmö
Besökte nya Hyllie som fortfarande är "husen på leråkern" och som i vissa avseenden verkar ha gått i stå...

Järnvägstrafiken har dock gått över förväntan

Hade jag kommit med tåget kunde jag gått av här vid Hyllie station...

...men nu kom jag med cykel och passerade det som ska bli Vattenparken

Hållbarhetshuset Kretseum kan behövas...

...på en plats som drivs av konsumism och bilism

Familjer köar...

...för att komma in på evenemang

Själv betraktar jag Mammons tempel Emporia...

...passerar Hyllie Boulevard

...för att ta mig genom entrén till varuhuset

...upp för den förföriskt gröna trappan...

...till Emporias takpark...

...där jag också hittar en isbana

Utsikt mot Holma där det nya badhuset byggs just nu

Vy mot väster

Här ska fortsättningen på det gröna stråket från Kroksbäcksparken anläggas

Här ser vi en av baksidorna med Hyllieprojektet, nämligen all den biltrafik som det genererar

Jag tar mig mot utgången...

...för att ta mig ut...

...ur varuhuset efter ett kort besök

Ute på de öde åkrarna, som till stor del gjorts till provisoriska parkeringsplatser, står Roths ensamma hyreshus. Med finanskrisen gick luften ur alltihop och byggbolagen drog sig ur. Gång på gång har byggandet skjutits upp. Kontorskomplexen växer som svampar ur jorden, men det som Malmö behöver mest av allt, bostäder, bara dröjer och dröjer...

Det finns dock kvar en del av min gamla allé där jag brukade promenera, löpträna och cykla. I bakgrunden tuggar jätten Glufs-Glufs i sig landets bästa åkerjord...

Bloggar om samhälle, malmö  Intressant


Inga kommentarer: