fredag 23 januari 2015

Malmö: Två röster om arbetet inom välfärden

...seminarium & workshop

"Kontroll är bra, men tillit är bättre" säger Ninna Thomsen, kommunalråd i Köpenhamn.  Lördagen den 24 januari kommer hon till Malmö för att delta i ett seminarium om hur vi kan organisera arbetet inom vår välfärd, anordnat av Nätverket för Gemensam Välfärd. 
Jens Stilhoff Sörensen, forskare, presenterar New Public Management (NPM), vår rådande styrmodell där marknaden är motorn. Den har kritiserats för att dess fokus på ständiga mätningar leder till ineffektivitet.
Ninna Thomsen redogör för den framgångsrika, nya styrningsmodell som hon tagit initiativ till i Köpenhamns Kommun. Den är baserad på ökad tillit till professionerna och mindre detaljkontroll, samtidigt som den ger brukarna större valfrihet att tillsammans med de anställda bestämma hur arbetet läggs upp. Hon besöktes nyligen av vår civilminister, som ett led i regeringens löfte att avskaffa NPM inom det offentliga.  
Seminariet avslutas med workshop i olika yrkesgrupper om hur vi kan göra för att ersätta NPM. Mötet riktar sig särskilt till yrkesverksamma inom det offentliga men alla intresserade är välkomna.

Arr: ABF, Nätverket för gemensam välfärd och Kvarnby folkhögskola

Se också facebookevent

Inga kommentarer: