måndag 12 januari 2015

NPA: Nationell enighet en fälla

...låt oss enas för demokrati och solidaritet mot rasism
Uttalande från franska vänsterpartiet NPA som reagerar mot de styrandes hyckleri

NPA kommer inte att delta i demonstrationen för "nationell enighet" i Paris söndagen den 11 januari tillsammans med François Hollandes socialistiska parti i regeringen, Nicolas Sarkoyzy´s UMP och de allra flesta av de franska politiska partierna, liksom många företrädare för regeringar.

Attacken med tunga vapen som lämnade tolv personer döda på Parisredaktionen för Charlie Hebdo väckte sympati, indignation, ilska och avsky i hela landet. Denna terroristattack är helt oacceptabel. Morden på personal och serietecknare är ett brott som riktas mot oss alla, ett brott mot demokratin och yttrandefriheten. Vi erbjuder vår fulla solidaritet med offren för denna blodiga galenskap.

De människor som begått dessa brott vill terrorisera och medvetet provocera fram rädsla och skräck. De vill skapa en situation av extrem spänning, för att åstadkomma konfrontation och radikalisering. Det finns en enorm risk att vi kommer att få se en våg av rasism och islamofobi. Vi har redan sett antimuslimsk aktivitet såsom attacker mot moskéer och människor. Vi måste stå emot detta utan att göra några eftergifter. Mer än någonsin måste vi kämpa mot alla former av stigmatisering av folkgrupper och varje slags diskriminering. Vi måste också förkasta alla åtgärder som ger mer makt till säkerhetstjänsten eller begränsar de medborgerliga rättigheterna.

Hollande vädjar om nationell enighet. Hans socialistiska parti och Sarkozys UMP anordnar demonstrationer för nationell enighet som Front National, som Hollande träffade den 9 januari, efterfrågar att bli inbjudna till. Detta är hur de alla försöker dölja sitt ansvar för den sociala och politiska försämring och det skadliga klimat i vilket vi lever. Medan de låtsas annat, odlar de en främlingsfientlig och rasistisk stämning, rädsla för utlänningar och människor som är annorlunda. Detta är en grogrund för hat. De vill splittra arbetande människor och underordna dem sin egen politik och sociala ordning som orsakar det barbari de påstår att de motsätter sig. Symbolen för cynism är Marine Le Pen, vars huvudsakliga verksamhet är främlingsfientlighet och som riktar sig mot invandrare och utlänningar.

Förtvivlan och barbari

Detta mordiska våld kommer från någonstans. Det är skapat i hjärtat av det sociala och moraliska våld som är mycket bekant för många unga människor som bor i arbetarklassområdena. Det är rasismens, främlingsfientlighetens, diskrimineringens våld och arbetslöshetens och exploateringens våld. Detta barbariska våld är det monstruösa barnet av det sociala krig som högern och vänstern utkämpar i tjänst hos finanskapitalet. Ovanpå detta finns de krig som de startat mot Irak, i Afghanistan, Libyen, Afrika och Syrien. Där finns också det flera decennier långa kriget mot det palestinska folket. Dessa krig har som enda syfte att upprätthålla dominans för de multinationella bolagen och deras rätt att plundra ger och ger samtidigt grogrund för de mest reaktionära fundamentalisterna. Det barbariska militära våldet skapar ett annat slags barbariskt våld. Det finns inget svar på den sociala nedbrytning, för vilken brottet mot Charlie Hebdo är ett dramatiskt uttryck, om vi inte också slåss mot den politik som gjorde det möjligt.

Solidaritet mellan arbetarna och folken

Vår solidaritet med Charlie Hebdo och med offren för detta förhatliga terroristbrott, varav några ofta deltagit i vår kamp, är en kamp mot alla de reaktionära dumheter som sätter folk eller enskilda män och kvinnor mot varandra och mot alla bakåtsträvande fördomar. Demokrati och yttrandefrihet är odelbara, lika mycket som respekt för människor eller mänskligt liv.

Det är därför som vi på våra arbetsplatser, bostadsområden eller högskolor kan diskutera, mötas och visa att demokrati och frihet är levande, helt oberoende av reaktionärer och regeringen.

Översättning från International Viewpoint

Bloggar om politik, demokrati  Intressant


Inga kommentarer: