torsdag 1 januari 2015

Nu ska vi se framåt

...det är uppror underifrån som gäller

Tyvärr ger den så kallade decemberuppgörelsen inte mycket hopp för arbetare och vanligt folk. Den stadfäster på nytt den ordning som gällt under decennier av borgerliga och socialdemokratiska regeringar; fortsatt åtstramningspolitik i nyliberal anda. Ska det bli en avgörande kursändring för arbete och välfärd så kommer det att krävas dån i rättens krater och en nytändning av arbetarrörelsen.

Ett inslag i uppgörelsen är fortsatt blocköverskridande samarbete kring pensionerna, ett samarbete som redan lett till att stora skikt av arbetare och kvinnor blivit fattig-pensionärer och att orättvisorna i samhället har ökat.

Det är allians-budget som ska råda nu. Den rödgröna budgeten är överspelad, enligt Stefan Löfvén. Till våren kan regeringen få igenom vissa ändringar på högerblockets nåder. Hur blir det inför 2016 års budget? Decemberöverenskommelsen öppnar för mera högerpolitik.

"Om allianspartierna inte längre lägger fram ett gemensamt budgetförslag – och så vitt jag förstår kommer det inte att ske – finns inte längre någon nödvändighet för Stefan Löfven att vika sig för Vänsterpartiets krav. Den rödgröna budgeten kommer att gå igenom i riksdagen i alla fall.", skriver Carl Bildt på sin egen blogg. Så kan alliansen få bort Jonas Sjöstedt. Fler i de borgerliga partierna är inne på samma linje.

Så har vi problematiken med Sverigedemokraterna som tyvärr inte blir löst på det här viset. De hindras från att påverka budgeten, men fortsatt högerpolitik (från såväl alliansen som S) med arbetslöshet och orättvisor skapar grogrund för ytterligare framgångar för Sd. 

Det som från början öppnade för högern och extremhögern var socialdemokraternas högergir och accepterande av avregleringar, privatiseringar, nedskärningar i välfärden, arbetslöshet och ökande klassklyftor. "Allt är sossarnas fel".

Av detta följer också att om vi ska kunna vända utvecklingen och driva tillbaka såväl högern som extremhögern så är det klasskamp som gäller. En reorganisering av arbetarrörelsen, ett åter-uppbyggande av klassmedvetande och solidaritet i arbetarleden.Inga kommentarer: