söndag 4 januari 2015

Rättslösa löneslavar

...allt fler på osäkra anställningar
Seko-medlemmar i strejk mot osäkra anställningar sommaren 2014

Drygt hälften av unga på arbetsmarknaden har tillfälliga anställningar, enligt en rapport från LO. Andelen visstidsanställda är nu högre än någonsin.

Rapporten visar att visstidsanställningarna ökat de senaste fem åren och i dag har mer än varannan ung mellan 16 och 24 år tillfällig anställning. I hela arbetskraften är det drygt 15 procent som är tillfälligt anställda.

Enligt rapporten är visstidsanställningar vanligare bland arbetare än bland tjänstemän. Hårdast drabbade är arbetarkvinnor. I den gruppen är 25 procent visstidsjobbare. Tidsbegränsade anställningar förekommer i störst utsträckning i hotell- och restaurangbranschen.

Enligt rapporten arbetar de flesta visstid mot sin vilja. På frågan om vilken anställningsform de själva skulle föredra så svarade 70 procent att de hellre ville ha fast jobb. 2007 ändrade alliansregeringen lagen så att det blev lättare att stapla olika tillfälliga anställningar på varandra. I dag är det möjligt att vara på samma arbetsplats i åratal utan att få fast jobb.

81 procent av de som lämnat arbetslöshet det senaste kvartalet har fått tidsbegränsade anställningar, visar siffror från SCB i september 2014.
Under det andra kvartalet 2014 har 252 800 arbetslösa personer och personer utanför arbetsmarknaden gått vidare till arbete. Av dessa arbeten är 205 700 – alltså 81 procent – tidsbegränsade anställningar, enligt siffror från Statistiska centralbyrån.
De gamla och deras anhöriga är beroende och utsatta. Personalen i hemtjänsten har låg lön och ofta osäkra anställningar. Många törs inte klaga. "Jag slopar mina luncher för det mesta, tar mig knappt tid att gå på toa. Ändå klarar jag inte att hålla tiderna. Jag jobbar gratis för att hinna med mina uppgifter". Stress, press och hetsjakt.
Elin Karlsson, 23-årig butikssäljare i Malmö, som gett de osäkra anställningarna ett ansikte genom att medverka i Handels valfilm. "Det är bra att det kommer fram hur arbetsvardagen ser ut för många unga: med noll timmar på kontraktet och i väntan på ett sms varje morgon för att få chans att jobba den här dagen. Själv har jag 15 sekunder på mig att svara på sms:et, sen skickas frågan till nästa person i poolen. Så har jag haft det i fyra år nu".
Mer än var tredje Handelsmedlem med tidsbegränsad anställning inom detaljhandeln har haft det i mer än fyra år. På lagersidan uppger nära 40 procent av medlemmarna att bemanningsföretag används som en permanent del av verksamheten. Hela 88 procent av kvinnorna är kvar med en deltidstjänst efter fem år inom handeln – bara 13 procent för att de själva valt att inte jobba heltid. Det visar en rapport från Handels.
Närmare sex av tio kvinnor var 2013 tillfälligt anställda. Det är betydligt vanligare för kvinnor än män, även om osäkra anställningar ökat för båda kön. Det visar SCB:s årliga statistik om jämställdhet.

Inga kommentarer: