torsdag 8 januari 2015

Stressen på jobbet gör oss sjuka

...dags att resa sig och slå tillbaka

Den psykiska ohälsan ökar och det beror på ökade krav och ökad osäkerhet på arbetsplatserna. Allt fler undersökningar visar att många hoppar över fikapausen, utsätts för ökad stress, pressat tidsschema, ständigt övertidsarbete och olidliga arbetsförhållanden. Stressen på jobbet gör människor sjuka och den till och med dödar. Det hela bottnar i kapitalägarnas profitjakt och politiska makthavares tilltro till omänskliga ledningssystem.

Ja, psykisk ohälsa slår rekord. Det handlar om stressrelaterade sjukdomar och depressioner som bottnar i orimliga arbetsvillkor, stress, otillräcklighet, frustration, ökad press och osäkra anställningar. Slimmade arbetsplatser, uppdrivet tempo och brist på demokrati och rehabilitering slår ut människor.

Nio av tio hoppar över fikapausenAllt fler av FTFs medlemmar hoppar över fikapausen på jobbet. Det visar den undersökning som FTF genomförde i oktober. Nästan 60 procent säger att de hoppar över fikat på jobbet oftare nu än för några år sedan.
Undersökningen visar också att drygt 90 procent hoppar över fikapausen på jobbet, varav 24 procent alltid och 68 procent någon gång ibland.
Ett 30-tal städare på Skånes universitetssjukhus i Lund anser att dom hinner inte städa rent på avsatt tid och klagar på ökad stress. Städarna har vänt sig till Kommunal och bett om hjälp för att förändra sin arbetssituation.
Åtta av tio tandsköterskor känner ökad stressPressat tidsschema, tajt ekonomi, datastrul, personalbrist, ändlös administration… Åtta av tio i tandvården upplever att stressen ökat de senaste fem åren.
I en ny undersökning som Statistiska centralbyrån har gjort, på uppdrag av Arbetsmiljöverket, konstateras att allt fler får besvär, både fysiska och psykiska, av sina arbeten. Nästan var fjärde sysselsatt person har besvär på ett eller annat sätt. De vanligaste orsakerna är stress eller andra psykiska påfrestningar, problem som blir allt vanligare.

Bekymret finns inom de flesta branscher och yrken, men medan stressen för städare är välkänd hamnar stressen i fastighetsbranschen ofta i skymundan.

Omkring 1 000 personer dör i arbetsrelaterade sjukdomar varje år, framför allt i hjärt- och kärlsjukdomar som i sin tur ofta orsakas av stress.

– Tyvärr har stressen på arbetsplatserna ökat de senaste åren. Det visar inte minst våra egna studier, säger Stefan Wiberg, IF Metalls arbetsmiljö- och försäkringsenhet. Stressen på jobbet dödar.

På nära fyra av tio företag förekommer sjukskrivningar där arbetstiden är orsaken. Jämfört med föregående år har antalet arbetsplatser där medarbetare sjukskrivs på grund av arbetsrelaterad stress ökat. Hårt slimmade organisationer och ökade krav på effektivitet ökar stressen och därmed pressen på medarbetarna. Svaret från 83 procent av arbetsmiljöombuden är att tjänstemän arbetar övertid eller mertid regelbundet på deras arbetsplatser. På de största arbetsplatserna uppger arbetsmiljöombuden att det förekommer nästan överallt. Fler blir sjuka av stress på jobbet.

Allt fler får besvär på grund av arbetet. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Orsaker som stress och andra psykiska orsaker ökar mest, i synnerhet bland kvinnor.

I undersökningen har omkring 16 000 sysselsatta personer i åldern 16–64 år som svarat på frågor om sin arbetsrelaterade hälsa via telefonintervjuer. Det är Statistiska Centralbyrån (SCB), som genomfört undersökningen på uppdrag av Arbetsmiljöverket. 
Resultatet visar att närmare var fjärde sysselsatt person (24 %) har någon typ av besvär som har med jobbet att göra. Jämfört med 2012 års undersökning är det en betydande ökning, framförallt bland kvinnor. 
Arbetsmotivationen har sjunkit och allt fler känner psykiskt obehag inför att gå till arbetet. Det visar en rapport från Sveriges Företagshälsor.
Tillfälliga anställningar ökar stressenPå arbetsplatser med många visstidsanställda upplever även den fast anställda personalen ökad stress. Det visar en enkätundersökning som Handelsanställdas förbund har gjort bland butiks- och lageranställda. "Vi vet redan att visstidsanställda har en otrygg situation, men undersökningen visar att även tillsvidareanställda på arbetsplatsen mår sämre," säger Susanna Gideonsson, Handels 1:a vice ordförande.
Det är helt klart att de psykosociala problemen ökar mycket kraftigt på svenska arbetsplatser överlag. Ökad press och osäkra anställningar i kombination med hårdnande attityder från arbetsgivarna, liksom en undfallande inställning från fackens sida har banat väg för den här utvecklingen. Svaret måste komma underifrån genom ökad organisering och krav från gräsrötterna. Kraven måste ställas att facken tar strid för sina medlemmars rättigheter.

Inga kommentarer: