torsdag 15 januari 2015

Vad gör arbetslösheten med oss?

...sjuka och fattiga på grund av dålig politik

Som ett jordskred. Så har ungdoms-arbetslösheten ökat i Sverige de senaste årtiondena. Och som ett jordskred underminerar arbetslösheten unga människors hälsa. Och gör dem sjuka.

Unga som är utan jobb tänker oftare på att ta sitt liv än unga som jobbar. De har svårare att sova och lider mer av oro och ångest. Det visar Folkhälsoinstitutets Nationella Folkhälsoenkät. Och att arbetslöshet skadar hälsan är forskarna överens om. 
– Man blir rastlös, stressad och ofta blir man deprimerad och nedstämd, säger professor Anne Hammarström vid Umeå Universitet.
Ja, ny forskning visar att arbetslösa ofta lider mera av hålig hälsa och utmattning. Aldrig förr har unga mått så dåligt och arbetslösheten är en viktig orsak. Det finns också ett starkt samband mellan arbetslöshet och självmord.
Bland arbetslösa upplever drygt var fjärde nedsatt psykiskt välbefinnande, lika många har känt skam eller hat, visar nya siffror från Karlstads universitet.
Arbetslöshet är också det vanligaste försörjningshindret. 48 procent av alla vuxna som fick ekonomiskt bistånd hade denna registrering.
Den europeiska arbetslösheten ligger kvar på mardröms-nivåer. Hur kan det då komma sig att vi måste dras med en sådan destruktiv företeelse som arbetslöshet? Är det en slags naturlag det handlar om? Något som vi inte kan påverka?
Inte alls. Det är människor av kött och blod som tänkt ut att det ska vara på det här viset. Fast de talar inte så högt om det. Politikernas bluff om arbetslösheten. Full sysselsättning är omöjligt för både S och M. Båda partierna har accepterat en formel som säger att hundratusentals människor måste gå utan jobb.
Man har helt enkelt enats om en gammal ekonomisk teori, en myt, som säger att det ska finnas en "jämvikts-arbetslöshet" för att hålla nere löner och inflation. I själva verket konserverar den bara en illa fungerande kapitalism.
Det finns ingen anledning till att vi ska anpassa oss till den ekonomiska elitens unkna tänkande. Inte i en värld som har stora behov att täcka när det gäller investeringar i utbyggd välfärd, kollektivtrafik, bostadsbyggande och ekologisk omställning.
Vad som behövs är en omfördelning av samhällets resurser, från rik till fattig, från privat till gemensamt. Arbetslösheten behövs inte, det är alla människor som behövs.

Inga kommentarer: