fredag 13 februari 2015

Bygg opinion mot TTIP

...sanningen måste fram i ljuset

TTIP skadar miljön
TTIP försvagar demokratin

Erik Gustaf Geijer, 1800-talsskalden sade de bevingade orden ”Vad stort sker, det sker tyst”. De är tillämpbara på de förhandlingar om ett nytt frihandelsavtal som just nu äger rum mellan EU och USA. Bakom stängda dörrar och under stort hemlighetsmakeri manglas paragrafer av största politiska vikt fram. TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) är något mycket mer än en frihandelsöverenskommelse med sänkta tullnivåer. Det mest kontroversiella är den så kallade ISDS-klausulen (Investor-State Dispute Settlements), vilken kommer innebära att företag kan stämma enskilda stater vars lagar påverkar företagets vinst negativt.
Redan idag finns det i vår värld avtal med en liknande typ av regelverk. I sin senaste bok This Changes Every­thing lyfter författaren och globaliseringskritikern Naomi Klein fram en rad exempel. Ett är från Kleins hemvist, delstaten Ontario i Kanada, där den politiska ledningen lade fram en grön energiplan 2009, vars syfte var att fasa ut de fossila bränslena. En del av planen handlade också om att stödja lokal produktion. Japan och EU menade att detta stod i strid med WTO:s frihandelsregler och drog Ontario inför världshandelsorganisationens skiljedoms-nämnd. I fjol dömde så WTO till delstatens nackdel och Ontario tvingades att överge sin ambitiösa gröna energistrategi. Med en ISDS-klausul riskerar miljöhänsyn, arbetsrätt och konsumentskydd att ytterligare tryckas undan av hänsyn till företagens vinstintresse. Demokratin reduceras till en rännil vid sidan om affärs­juridiken och kapitalets makt.
Men även bortsett från ISDS är  TTIP ett förkastligt avtal. Själva poängen är att stärka de europeiska och amerikanska kapitalens konkurrenskraft gentemot främst det kinesiska. Avtalet kommer inte minst leda till att vi får alltmer av interkontinentala transporter, till hinder för nödvändigheten av kraftigt reducerade utsläpp av växthusgaser, men kanske allra mest absurt är den kraftigt accelererande livsmedelsexporten istället för att i möjligaste mån satsa på lokal självförsörjning.
Det är tänkt att TTIP-avtalet ska förhandlas  i hamn till början av 2016. Den svenska regeringen har hittills förhållit sig till en strategi av största möjliga tystnad. Det har dock framkommit att näringsminister Mikael Damberg – tillsammans med ett antal andra EU-ministrar – undertecknat ett brev till EU-kommissionen där man kräver att en ISDS-klausul ska finnas med i TTIP-avtalet. Det är hög tid att alla vi andra drar fram konsekvenserna av detta avtal i ljuset. Här är Jordens Vänners  initiativ till ett nationellt rådslag en bra början. En opinion som vägrar acceptera maktens tystnad måste göra sig hörd.

Ursprungligen ledare i veckotidningen Internationalen vecka 7/2015


Inga kommentarer: