onsdag 4 februari 2015

Karl Marx liv

...en flykting från Tyskland
Jenny von Westphalen och Karl Marx

När Marx kom till London 1849 var han trettioett år gammal. Han hade med sig hustru och tre små barn och trotjänarinnan Lenchen Demuth. Hon blev med tiden som en medlem av familjen, en kär och trofast vän. Strax efter det att de hade slagit sig ner i London fick Jenny Marx en baby till. De bodde en tid i Chelsea, men flyttade sedan till Soho, stadsdelen för utlänningar, där de måste tränga ihop sig i två rum.

Familjen Marx var flyktingar. Deras liv liknade det som tusentals flyktingar från Hitler-Tyskland senare kom att leva i 1930-talets London. De var medelklassmänniskor och för sådana var det på den tiden en självklar sak att ha tjänstefolk. Men inte många hade turen att få någon som Lenchen. Hon var deras vän och stannade hos dem så länge de levde och delade både deras svårigheter och glädjeämnen.

Karl Marx föddes år 1818 i den tyska staden Trier nära franska gränsen. Hans far var en framgångsrik jurist. Jenny von Westphalen, som Karl senare gifte sig med, hade varit hans vän sedan barndomen. Hennes föräldrar tillhörde lågadeln och var också de välbärgade. Det var självklart att Karl skulle studera vid universitetet, och på den tiden var det vanligt att studenterna flyttade från det ena universitetet till det andra om studierna krävde det. Karl började med att läsa juridik men kom snart underfund med att hans huvudsakliga intressen var historia och filosofi.

Egentligen var Karls föräldrar judar, men fadern hade avsagt sig den judiska religionen och Karl själv tycks inte ha haft någon religiös tro alls. Det var en lycklig familj. Karl var också mycket fästad vid sin svärfar, "min käre, faderlige vän", som han kallade honom.

Hur kunde då hända att sådana lyckligt lottade människor slog sig ner som flyktingar i ett överbefolkat hus i Soho i London 1849? Och varför stannade Karl och Jenny Marx där i landsflykt till sin död? 

Marx var flykting därför att han hade blivit övertygad revolutionär. Det vill säga: han ville förändra det samhälle han levde i, och människor med sådana tankar hade ingen frihet i den tidens Tyskland. Han var därför tvungen att lämna sitt land 1843 när han var tjugofem är gammal och nygift. Då arbetade han som journalist och ansvarig utgivare av Rheinische Zeitung (Rhen-tidningen), som publicerades i Köln. Det var en oppositionstidning, mycket rakt på sak i sin kritik av regeringen, och resultatet blev att regeringen förbjöd den. Marx var inte förvånad.

"Atmosfären börjar bli alltför betungande för mig", skrev han till en kollega. "Det är svårt att arbeta som en slav och kämpa med nålstick i stället för med svärd, även om det är för friheten. Jag är trött på makthavarnas hyckleri, dumhet och brutalitet... Jag kan inte göra mer i Tyskland. Man förnedrar sig själv här".

Så lämnade Marx Tyskland och reste till Paris. Där skulle han få mer frihet att arbeta och skriva som han ville, trodde han. Hans avsikt var att ge ut en tysk tidning, som skulle fortsätta striden för frihet i hans eget hemland. Den här första flykten varade i fem år, de två första åren tillbringade han i Paris och de senare i Bryssel.

Men de preussiska myndigheterna lämnade inte Marx i fred, inte ens när han befann sig i landsflykt. De övertalade den franska regeringen att utvisa honom från Frankrike. Han flyttade då till Bryssel i Belgien och fortsatte som förut med sitt författarskap. Bland annat skrev han där sina två första böcker. De behandlade enbart filosofiska ämnen, men det betydde inte att Marx hade blivit mindre intresserad av politik. Tvärtom. Under de här åren nådde han fram till slutsatser som så småningom ledde till hans samarbete med Friedrich Engels och författandet av Kommunistiska Manifestet. Det var i Bryssel som Karl Marx blev kommunist.

1848 var revolutionernas år i många av Europas länder. De förtryckta arbetarna kämpade överallt för bättre villkor, även i Tyskland. Familjen Marx återvände dit och än en gång försökte Karl ge ut en tidning. Men Neue Rheinische Zeitung (Nya Rhen-tidningen) fick det lika besvärligt som sin föregångare, fast nu var problemet till största delen ekonomiskt. Eftersom Marx åsikter blev mer och mer vänsterbetonade fick han allt svårare att övertala rika människor att satsa pengar på tidningen. Men det som helt knäckte den var 1848 års misslyckade revolution.

Den resulterade inte i något demokratiskt samhälle med full frihet för arbetarna som Marx hade hoppats. I stället ökade makten hos den välbärgade medelklassen - affärsmännen, bankirerna, fabriksägarna. Marx var besviken. I Tyskland fanns inte den frihet att agera och publicera artiklar som han ansåg sig behöva. Han flydde igen med sin växande familj för att aldrig mer komma tillbaka till sitt hemland, annat än på kortare besök.

Fortsättning följer. Hämtat ur kapitlet om Karl Marx liv i boken "Upp till kamp" av Arnold Kettle. Den kom ut 1976 på svenska som ungdomsbok och hade tidigare kommit ut under 60-talet i England.

Bloggar om politik, karl marx  Intressant


Inga kommentarer: