lördag 28 februari 2015

Malmö: Socialarbetare i protest

...demonstrerar för välfärden
150 socialsekreterare demonstrerade för välfärden. Bild: Akademikerförbundet SSR

Nu är det nog! Det var parollen när socialarbetare i Malmö demonstrerade på torsdagen. Budskapet var att de inte får chansen att göra ett bra jobb – och därför slutar folk.

Det var Akademikerförbundet SSR som arrangerade demonstrationen, under namnet Välfärdsuppropet. Uppskattningsvis drygt 150 deltagare hade mött upp.

Socialtjänsten i Malmö är i kris. Socialsekreterare och bidragshandläggare har en orimligt hög arbetsbelastning, menar facket.
– I dag kan vi inte göra det jobb vi är utbildade för. Vi lappar och lagar i stället för att göra de förebyggande insatser som skulle behövas, säger ordföranden för SSR i Malmö.

Det här är direkt skamligt. I Malmö finns många människor som lever under svåra sociala förhållanden och så ska de som förväntas hjälpa människor i kris inte få chansen att göra ett vettigt jobb. Det är mycket dåligt av den styrande rödgröna majoriteten.

Snålheten bedrar visheten. När socialarbetare inte får göra sitt jobb konserveras misären och därmed de höga kostnaderna.Inga kommentarer: