torsdag 12 februari 2015

Rekordsiffror för Sd

...allianspartierna spelar dem i händerna

Sverigedemokraterna får 19 procent i senaste mätningen från YouGov. Det är den högsta siffran någonsin. Bakom Sd:s framgångar finns flera orsaker, men när det gäller den senaste uppgången finns det skäl att rikta blickarna mot allianspartiernas utspel om invandrings- och flyktingpolitiken. 

Med sina utspel har dessa partier, och inte minst Kd och Fp, lyft upp och hjälpt till att fokusera på Sd:s profilfråga. Därtill har det bara handlat om invandring som kostnader och problem. Kd vill bland annat minska bidragen till flyktingar. Fp-toppar föreslog försörjningskrav för anhöriginvandring och sänkta ingångslöner för låglönejobb.

Förslag som dessa partier inte vunnit något på, men som gynnat Sverigedemokraterna. De hjälper nämligen Sd att måla upp flyktingmottagande som enbart börda och försämringar.

Så riktas blickarna bort från den nyliberalt inspirerade ekonomiska politik som skapat massarbetslöshet, försämrad välfärd, växande klassklyftor, fattigdom jämsides med överförande av miljarder till de redan rika och välbeställda. En politik som Sd står bakom.

Röda Malmö: Rikemanspartiet Sd

Bloggar om politik, sverigedemokraterna  Intressant


Inga kommentarer: