fredag 6 februari 2015

Rött Forum en framgång

...en viktig liten framgång för vänstern

Lämna organisationsegoismen
Sök nya kontaktytor baserade på intresse
Rött Forum lade grunden till något viktigt
På Rött Forum i Stockholm den sista mörka januarihelgen 2015 var det kanske sammanlagt femhundra deltagare – på Madrids gator mobiliserade sig samtidigt över en kvarts miljon människor. Ändå är det möjligt att ett viktigt kapitel i den moderna svenska vänsterns historia skrevs. I paritet med de stora internationella skeendena var förra helgens arrangemang förstås småskaligt, men att bara se till omfattningen på de protester och aktioner som pågår är att underskatta det enorma förarbete som ligger bakom varje framgångsrik radikaliseringsvåg. Det finns förstås ingen formel för vad som skapar massprotester, men det står helt klart att det krävs tusentals timmars förarbete för att spontana aktioner skall mynna ut i progressiva förändringar.
Att skapa politik är först och främst att gräva där man står och i helgen lyckades vi träffa en guldåder. Det var närmare fyrahundra som deltog på fredagens proppfulla sammankomst, där representanter för stora delar av den europeiska vänstern deltog – från svenska Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt, via Toni Garcia från Podemos till Syrizas Antonis Ntavanelos som på storskärm talade direkt från förändringarnas Aten. Stämningen i Z-salen var stundtals elektrisk och bidrog till att skapa känslan av att det som ägde rum inte var något vanligt föredrag utan en politisk manifestation. Stämningen hölls vid liv av det tvåhundratal aktivister som kastade sig in i lördagens diskussionspunkter. Med sex olika ämnen och begränsat med tid är det klart att inga stora problem hann lösas, men en process startades som har potential att kunna förena och ömsesidigt stärka landets radikala krafter.
Rött Forum är långt ifrån en lösning på den svenska vänsterns svaghet, eller ett steg närmare det färdiga politiska programmet som garanterar framgång vid nästa politiska protestvåg, men väl kan det utvecklas till en röd arbetsplattform för att alla våra tusentals timmars politiskt arbete skall mynna ut i något långsiktigt hållbart. Sett till vårt politiska läge inom den svenska vänstern är det nog inte en blygsam ambition, utan något verkligt viktigt.
Det är möjligt att Rött Forum kommer att visa sig vara fröet som fick oss att se bortom våra egna politiska traditioner och istället för ideologiska mo­deller se till det gemensamma intresset och den gemensamma drivkraften. Det kanske inte är gnistan som tänder en präriebrand, men väl ett öppet fönster som syresätter alla oss som drömmer om ett samhälle bortom de stora samhällsmotsättningarna. Något nytt har påbörjats – låt oss utveckla det tillsammans!

Inga kommentarer: