måndag 23 mars 2015

Danska S i rasistiskt utspel

...men hur välkomnas flyktingar i Malmö?
Danska socialdemokraterna lägger skulden för arbetslösheten på invandrarna, när det är deras egen politik som skapar problemen...

Bra att Vänsterpartiet i Malmö talar klarspråk om detta och intar en välkomnande hållning

Men låt oss nu vara ärliga och ta frågan ett steg längre. Måste inte ord följas av handling? Hur bra är det om vi först säger "Välkommen!" och lägger upp världens smajl, men så fort främlingen kommit över tröskeln lägger krokben för henne och öser en spann kallt vatten över hennes huvud...?

Hur välkomnande är det med arbetslöshet på 15 procent och ännu högre för invandrarna? Hur bra blir det när en tredjedel av barnen får leva i fattigdom? Hur blir framtidsutsikterna när man går på skolor där majoriteten inte får fullständiga betyg? Att bo i ett ghetto med bostadsbrist och trångboddhet? Listan kan göras lång...

Detta är allvarligt. I första hand för de invandrare och deras barn som drabbas. Misären biter sig fast. Men det är också förödande för kampen mot rasismen. Exemplet Malmö används av rasisterna för att smutskasta invandringspolitiken, används för att skrämma upp människor och är en orsak till att 20-25 procent på många skånska orter röstar på Sd.

Det måste bli ett stopp för den här orättvisa politiken som i så hög grad drabbar invandrare och flyktingar. Det är en felaktig ekonomisk politik som förts av alla regeringar, borgerliga och socialdemokratiska, ända sen 80-talet. Och den styrande rödgröna majoriteten i Malmö har inte gjort tillräckligt för att opponera mot den. 
Och Vänsterpartiet i Malmö gör inte mycket för att ta strid mot de lokala orättvisorna i Malmö. Nedskärningarna fortsätter under de rödgrönas styre och drabbar de svagaste i första hand. Vänsterpartiet bär ett ansvar för detta - vi hör aldrig ett pip av protester från det hållet.

Röda Malmö: Allt om Malmö

Bloggar om politik, rasism  Intressant


Inga kommentarer: