söndag 8 mars 2015

Den internationella kvinnodagen

...en kampdag för de förtryckta
Bilden till höger från kvinnokongressen i Köpenhamn 1910

"I samförstånd med proletariatets klassmedvetna politiska och fackliga organisationer arrangerar socialistiska kvinnor i alla länder varje år en kvinnodag, som i första hand har agitation för kvinnlig rösträtt som ändamål. Yrkandet ska belysas i sitt sammanhang med den socialistiska uppfattningen. Kvinnodagen måste ha en internationell karaktär och förberedas noggrant" (Clara Zetkins förslag)

Det beslutades om en internationell demonstrationsdag för kvinnors rättigheter den 27 augusti 1910 på Andra Internationalens kvinnokongress som hölls i Köpenhamn. År 1922 bestämde man att den 8 mars skulle vara dagen för kvinnodagen, den dag då ryska kvinnor 1917 demonstrerade och startade den ryska revolutionen.

(Till vänster: Clara Zetkin tillsammans med Rosa Luxemburg)

Tankar om en kvinnodag hade funnits tidigare och amerikanska socialistpartiet började 1909 fira en nationell kvinnodag. År 1911 firades kvinnodagen i fyra länder; Danmark, Schweiz, Tyskland och Österrike - demonstrationer som samlade över en miljon människor. 

Den 8 mars 1917 gick kvinnorna i Petrograd i Ryssland ut i stora strejker och demonstrationer för "bröd och fred", vilket blev upprinnelsen till revolutionen som störtade tsaren. På den andra internationella kommunistiska kvinnokonferensen i Moskva 1921 föreslogs att den internationella kvinnodagen skulle inträffa den 8 mars till minne av händelserna vid revolutionen i Ryssland.

Idag finns den internationella kvinnodagen med på FN:s lista över högtidsdagar, men från början var den alltså inte någon opolitisk högtidsdag utan en del i de förtrycktas kamp för ett nytt samhälle.


Idag är 8 mars ett uttryck för en växande och brokig kvinnorörelse över hela världen


Bloggar om politik, feminism  Intressant


Inga kommentarer: