onsdag 18 mars 2015

Ekosocialismen behövs nu

...och runt omkring oss dör djuren en onaturlig död

Ibland blir det så fruktansvärt påtagligt. Detta att vi håller på att förgöra förutsättningarna för liv på den här planeten. Om ännu inte människans, så de flesta andra djurarters. Bevisen duggar tätt. Arter utrotas, hav och sjöar dör på grund av giftutsläpp och övergödning, skogar skövlas.
Ett av alla hotade djur just nu är dugongen.
Miljöorganisationen Greenpeace har precis startat en namninsamling för detta däggdjur som är den enda nu levande arten i sitt släkte. Dugongen har en stark kulturell betydelse i Japan men där finns bara ett dussintal kvar. Nu är dessa hotade. Varför? För att USA har börjat bygga en ny marinbas i Henokobukten där de sista japanska dugongerna lever. Stora betongklossar dumpas på de korallrev som är deras hem och betesmarker. Detta trots att befolkningen och de lokala myndigheterna har motsatt sig projektet, trots att det japanska miljöministeriet har listat dugongerna som akut hotade, och trots att Internationella naturvårdsunionen har rödlistat dem som starkt utrotningshotade.
Om namninsamlingen kan få USA:s ambassadör i Japan, Caroline Kennedy, att försöka stoppa projektet återstår att se.

Men vi behöver inte gå så lång som till Japan för att hitta utrotningshotade arter. Den som lyssnade på radions Studio Ett den 26 februari vet att vi i Sverige håller på att förlora större delen av vårt fågelbestånd på grund av att vi rubbat ekosystemet med gifter.
Det handlar om 75 procent av fågellivet. Om ett tiotal år kan bland annat ejder, gråtrut och stare vara borta. För gott. Vad det främst verkar bero på är tiaminbrist. Brist på vitamin B1. En kraftig sådan.

Den som intervjuades i radion var Lennart Balk, professor i biokemi vid Stockholms universitet. Han arbetar med ett forskningsprojekt som planerar att presentera två vetenskapliga artiklar i år, båda om tiaminbristens effekter på olika djur. Det är nämligen inte bara fåglar som drabbas, bristen kan också ligga bakom den märkliga älgdöden, och den utgör även ett hot för många fiskarter, bland annat laxen.

Läs fortsättningen på Emma Lundströms artikel i Internationalen här


Vi behöver ett samhälle som kan leva i fred med naturen - hög tid att välja väg bort från kapitalismens race mot avgrunden

I en värld där djuren utrotas står människan snart på tur

Klimatutsläppen slår nya rekord och det börjar bli ont om tid. Massprotesterna måste fortsätta att växa. Det är ingen teknisk fråga utan en klassfråga. Borgarklassen vill inte sluta krama det system som kräver ständig förbrukning av ändliga resurser och som bara ger ifrån sig sopor och gifter.
Det är ett system som sågar av grenen vi sitter på. Dags att göra sig av med systemet.

Det behövs en omställning till ett hållbart samhälle, jag kallar det ekosocialism, ett samhälle där vi avskaffar profiten för fåtalet som drivkraft och ersätter den med människors verkliga behov, kortsiktiga och långsiktiga, som mål för vår produktion.Inga kommentarer: