onsdag 18 mars 2015

Israel: Fortsatt högerpolitik

...men ökat motstånd från palestinierna

Fortsatt högerstyre med Netanyahu betyder fortsatta övergrepp mot palestinierna, nej till varje form av fredsprocess, nej till palestinsk stat - men ja till fler illegala bosättningar, fortsatt ockupation och fler krig.
Högerpolitiken innebär också en fortsättning för ökande klyftor bland israelerna, förvärrad fattigdom och ytterligare urholkning av välfärden.

Ett litet ljus i mörkret är den gemensamma arabiska listan som fick 14 platser i Knesset och därmed blir tredje största partigrupp. Detta betyder att den politiska representationen kommer närmare de 20 procent av befolkningen som araberna utgör inne i Israel. Det innebär också ökad folklig mobilisering bland den palestinska minoriteten inne i Israel.Bloggar om politik, israel  Intressant

Inga kommentarer: