tisdag 24 mars 2015

Öppna Gaza - Palestinas hamn

...uttalande från Socialistiska Partiet

Efter åtta år av blockad och flera fullskaliga militära överfall är förödelsen i Gaza enorm och livet mycket hårt. Friheten, framtiden och själva hoppet är satta i blockad. Människor i Gaza måste få leva, resa, handla och exportera.
Socialistiska Partiet ställer oss bakom Ship to Gazas kampanj där de seglar för att återupprätta internationell rätt och mänskliga rättigheter i Östra Medelhavet! På så sätt kräver vi att blockaden av Gaza hävs och att den svenska regeringen agerar för att det palestinska samhället inte längre ska hållas på knä av ockupation och blockad.
För att stödja Ship to Gazas verksamhet har Socialistiska Partiet idag överfört 2 000 kronor till Ship to Gazas postgiro 46359-6. Skänk en slant du också!
Bloggar om politik, gaza  Intressant

Inga kommentarer: