tisdag 10 mars 2015

På andra sidan bron

...Bunkeflo strandängar
Men låt oss inte gå händelserna i förväg. Vi börjar här vid Barnviken med utsikt över Sibbarp

Så vänder vi kosan söderut mot bron

...som vi snart passerar

...under på cykelbanan..

...och nu betraktar söderifrån där vi befinner oss på Lernacken

Strax öppnar sig utsikten söderut mot Bunkeflo strandängar, Malmös första naturreservatJag vill ha lite bättre översikt och beger mig upp på kullen med skulpturen The Movement meter i stål och glas

...och betraktar där ifrån vyn söderut

Strandängarna som byarna söder om Malmö i århundraden hade som utmarker, som betesmark och för fiske

En blick mot bron här ifrån...

...och kusten söder om bron

Snart är jag nere på strandängarna och kan blicka upp mot skulpturen

Det går att fortsätta söderut ända Klagshamn

...men jag stannar här för att, likt tjuren Ferdinand, lukta på blommorna

Nej, det gör jag inte alls. Men jag gör en liten vandring på strandängarna...

...och ungefär här säger jag farväl för att äta lunch på Limhamns fiskrökeri efter ett par underbara timmar i vårsolen
Inga kommentarer: