tisdag 24 mars 2015

Stoppa TTIP

...global aktionsdag 18 april

Folkrörelser, fackföreningar, bönder, ungdomar, kvinnor, urfolksrörelser och gräsrotsaktivister världen över kallar till en global aktionsdag 18 april 2015 för att stoppa de framväxande investerings- och privatiseringsavtalen som sprider sig mellan världens regioner, och istället verka för en ekonomi som sätter människor och miljö framför storföretagens maktbegär.

Avtalen som nu är på väg mellan Europa och Nordamerika gömmer sig bakom oskyldiga förkortningar som TTIP, CETA och TISA men innebär omfattande ingrepp i demokratiska principer och länders möjligheter att värna miljö och sociala rättigheter.


Jordens Vänner: Kampanjer mot TTIP
Inga kommentarer: