tisdag 17 mars 2015

Totalrenovera Sverige

...för sysselsättning och välfärd
Sverige på väg mot misär. Flyttlassen går till arbetslöshet och bostadsbrist. De rikas vinstfrosseri skapar klassklyftor och välfärdens förfall

LO:s tidigare chefsekonom P-O Edin har i dagarna presenterat en ny rapport med förslag på 20 år av kraftiga investeringar för att få ner arbetslösheten och "totalrenovera" Sverige. Under perioden totalt föreslår rapporten investeringar för motsvarande cirka 2 000 miljarder i dagens penningvärde.

För att kunna dra ner arbetslösheten till fyra procent måste vi överge överskottsmålet och i stället låta Sverige gå med underskott under 20 års tid, skriver LO:s tidigare chefsekonom P-O Edin i sin nya rapport.

Orsaken till att vi fastnat i en mycket hög arbetslöshet sedan 1990-talet är att efterfrågan varit alltför låg, enligt Edin. Under samma period har Sverige byggt upp en gigantisk skuld mot framtiden, menar han.
Det handlar exempelvis om en dålig skola som ger dagens unga generationer sämre förutsättningar och att Sverige rustat ner den offentliga sektorn, vilket skapat ett omfattande renoveringsbehov.
Något för LO och den svenska socialdemokratin att ta till sig...
Bloggar om politik, ekonomi  Intressant

Inga kommentarer: