lördag 14 mars 2015

Utredningen om vinster i välfärden

...direktiven ett rejält kliv framåt

Borgerligheten är upprörd
Vinstbegränsningar borde vara vinstförbud
Vi måste stärka folkkampanjen mot vinster


Centerledaren Annie Lööf avvisade i uppskruvade ordalag direktiven till den utredning om vinst i välfärden som sjösattes av regeringen i förra veckan: ”Ren och skär statssocialism” och ”ideologiskt korståg mot valfriheten”.
Arbetsgivarorganisationen Almega kuggade in med ett än högre tonläge när man karak­täriserade det hela som ”en ren krigsförklaring”. Borgerligheten och kapitalet har också all anledning att vara upprörda – utredningsdirektiven är ett rejält kliv i rätt riktning.

Efter septembervalet förra året ingick S, Mp och V en överenskommelse på temat hur vinstjakten i välfärden ska stoppas. Utredningen som nu tillsatts är den naturliga fortsättningen på denna överenskommelse och har som huvuduppdrag att titta på olika sätt att få överskott i privata bolag att återinvesteras, istället för att tas ut som vinst. Ilmar Reepalu, tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö, har utsetts att leda utredningen. Ett betänkande är tänkt att komma i november 2016, varefter en proposition ställs till riksdagen någon gång under 2017. Förutom vård, skola och omsorg ska utredningen även inbegripa SFI, missbruksvård, Komvux och personlig assistans.

Det viktigaste förslaget om vinstbegränsning är att privata bolag ska tvingas att omvandlas till så kallade Svb-bolag. Dessa bolag ska bara få ta ut en vinst motsvarande räntekostnad och en så kallad förvaltningsavgift. Det talas också om att det i bolagsordningen ska stå att huvudsyftet inte är att gå med vinst. Ytterligare ett förslag som ska utredas är krav på bolagens personaltäthet.

Vi socialister ser som sagt direktiven som ett rejält kliv framåt; borgerlighetens upprördhet är äkta. Emellertid handlar det inte om något vinstförbud utan tanken är att de privata bolagen ska kunna finnas kvar i välfärden. Frågan är då hur stor risken är att dessa bolag med så kallad kreativ bokföring – exempelvis genom skyhöga chefslöner eller skyfflande av tillgångar mellan olika enheter – kommer att kunna ”trolla bort” vinster? Det bästa i sammanhanget hade varit om direktiven tydligt betonat att det handlar om att lägga upp planer för hur all den privata vinstverksamheten ska återgå i offentlig regi. Det som behövs i välfärden är kunskapen hos sjuksköterskor, förskollärare och övriga markanställda, inte några wallenbergare eller andra geschäftsnissar.

Vår uppgift framöver är att bygga Folkkampanj för gemensam välfärd än starkare. Vi har idag medvind och det gäller att vi rustar våra segel för en än förligare bris.

Ursprungligen ledare i veckotidningen Internationalen vecka 11/2015


Inga kommentarer: