måndag 27 april 2015

Boktips: När vi flydde från Sverige

...Den nya världen: Utvandringen till Amerika

av Lennart Pehrson

Vi ska vara glada att Sverige är ett land som människor flyr till och inte från, sa någon till mig här om dagen. Då tänkte jag att det faktiskt inte är så himla länge som som vårt land var en sådan plats som människor lämnade av tvång. Inte några stycken, utan i massomfattning, en väldigt stor del av befolkningen flydde här ifrån. På grund av förtryck och misär. Vi känner igen detta i dagens värld, nu på andra håll.

Det var då jag råkade få syn på den här nya trilogin om utvandringen till Amerika och blev sugen på att läsa den. Så här står det i presentationen av första delen:

"Under en relativt kort period förlorade Sverige runt en femtedel av sin befolkning. Mer än 1,2 miljoner svenskar som utvandrade till Amerika under senare delen av artonhundratalet och en bit in på nästa sekel. De lämnade sitt hemland och sökte en ny framtid på andra sidan Atlanten, ofta under avsevärda umbäranden.

En del reste för att för att finna den religiösa frihet som saknades i det fundamentalistiskt lutheranska Sverige. Andra lockades av USA:s väg mot demokrati när Sverige ännu var att auktoritärt klassamhälle. Men de flesta övergav hemlandet av ekonomiska skäl, i hopp att kunna skapa en ny och bättre tillvaro för sig själv och sina barn i vad som var en ny värld.

Utvandringen var så omfattande att under lång tid så kunde de flesta svenskar tala om släktingar eller bekanta som emigrerat. Kontakter upprätthölls med brev och besök. Men även om massutvandringen nu blivit mer avlägsen i tid var det något som på ett genomgripande sätt påverkade Sverige, med konsekvenser för lång tid framåt.


Berättelsen om emigrationen är berättelsen om hur Sverige förändrades, blev modernt, och om hur svenskarna var med och formade USA.


I sin trilogi om utvandringen till Amerika sätter Lennart Pehrson in personer och händelser i sitt historiska sammanhang. Den första delen, Den nya världen, inleds när Sverige under sin stormaktstid var med och koloniserade den nordamerikanska östkusten. Nya Sverige blev visserligen kortvarig som koloni men kom ändå att få betydelse för de fortsatta svenska relationerna med Amerika. Efter den amerikanska revolutionen var Sverige tidigt ute med att erkänna den nya nationen. När inbördeskriget utkämpades nästan ett sekel senare hade den svenska emigrationen redan inletts i mindre skala."Presentation av andra delen kan du hitta här och tredje delen här.

Bloggar om böcker, kultur  Intressant


Inga kommentarer: