onsdag 15 april 2015

Borgerlig skitbudget

...vi är värda något bättre
När får vi se en utmaning av systemskiftet?

Visst är det bra att de fattigaste pensionärerna får en knapp hundralapp mer, att taket i a-kassan höjs, att bemanningen inom äldreomsorgen kan utökas och att läkemedel för barn blir kostnadsfria. Men än så länge handlar det om myrsteg som inte rubbar systemskiftet.

För visst handlar det om en borgerlig skitbudget. Dels så handlar det om att regeringen är bunden av förra budgeten och inte kan ändra allt för mycket i vårbudgeten, men också om att s/mp-regeringen inte tänker utmana borgerligheten i någon större omfattning.

Den rödgröna regeringen fortsätter att förvalta arvet efter alliansregeringen. Det handlar om de jättelika skattesänkningar som skedde under förra regeringen, sänkningar som ökat klyftorna i samhället och gett allra mest till de redan välbeställda.

Effekten är över hundra miljarder mindre varje år till den gemensamma välfärden. Detta motsvarar mer än en niondel av landets statsbudget - varje år. Man skulle ju kunna tänka sig att göra något bättre med alla dessa pengar än att ge bort dem till de rikaste för deras lyxkonsumtion.

Det är inte tal om annat än att samhället måste förändras så att de stora orättvisorna försvinner. Pensionssystemet måste ändras i grunden så stora grupper pensionärer slipper leva i fattigdom, det krävs mycket mer för att utrota barnfattigdomen, vi måste ändra på de växande klassklyftorna, att de rikaste drar ifrån och att en direktör tjänar som femtio arbetare.

De måste bli stopp på att de rikaste gynnas med stora skatteavdrag, att de även fortsatt kan utnyttja subventioner som rot- och rut. Det måste också bli en ände på de ständiga nedskärningarna i välfärden för vanligt folk. 

Det är nog så att det måste till en kraftfull folklig rörelse, ett uppror från gräsrötterna, för att pressa tillbaka årtionden av orättvis högerpolitik.


Bloggar om politik, budget  Intressant


Inga kommentarer: