torsdag 30 april 2015

Första maj 125 år

...arbetarrörelsens kampdag sen 1890
Från förra årets demonstration med Vänsterpartiet i Malmö

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag. På initiativ av Andra internationalen bestämdes att 1 maj skulle bli den årligen återkommande demonstrations- och kampdagen. Så har det också varit och är fortfarande - världen över. 

Kraven på åtta timmars arbetsdag och allmän rösträtt stod i förgrunden vid starten 1890. I dag är det lika angeläget att demonstrera, för rätten till arbete, för trygga anställningar och sex timmars arbetsdag. Klyftan mellan rika och fattiga har sällan varit större än idag. 

I dag har kapitalismens hot mot klimatet kommit att bli en viktig överlevnadsfråga. Den ställer åter frågan om samhällssystemet på sin spets. Vi behöver ett ekonomiskt och politiskt system som ser till mänsklighetens verkliga behov, som prioriterar välfärd, jämlikhet och långsiktig hållbarhet.

De uppgifter som arbetarrörelsen ställde sig för 125 år sen kvarstår, att bygga en internationell socialistisk rörelse och förändra samhället i grunden. Kommunistiska manifestets slutord gäller fortfarande: "Proletärerna har ingenting annat att förlora än sina bojor. Men de har en värld att vinna. Arbetare i alla länder, förena er!"

De första Första maj-demonstrationerna arrangerades i Sverige 1890 på 21 platser över hela landet. I Malmö talade Axel Danielsson. I dag förs arbetarrörelsens traditioner vidare av den radikala vänstern.

Från förra årets samling på Möllevångstorget

Röda Malmö: Demonstrera 1 maj 2015

Röda Malmö: InternationalenInga kommentarer: