lördag 25 april 2015

Hon sköt 300 nazister

...Miss PavlichenkoLudmila Pavlichenko var prickskytt i Röda Armén. Det fanns tretusen kvinnliga prickskyttar i Röda Armén som bekämpade nazisterna. Femhundra av dem överlevde. Ludmila var den mest framgångsrika, hon dödade 309 nazister, där ibland 36 fiendekrypskyttar. Ludmila åkte på besök till USA. Woody Guthrie skrev sången om henne: Miss Pavlichenko.

Woody Guthrie: Miss PavlichenkoBloggar om musik, politik  IntressantInga kommentarer: