torsdag 9 april 2015

Malmö delad stad

...social ojämlikhet i förändring
Tapio Salonen  Foto: DagensArena

Tapio Salonen föreläser


Tisdag 14 april 
19:00
Lokal/sal: Gemenskapen

Adress: Spånehusvägen 83, Malmö

Malmö stad förvandlas nu snabbt från en industristad till en informationsstad där de flesta jobben finns inom handel och tjänster i avancerade såväl som okvalificerade jobb med låga löner. Men arbetslösheten är hög speciellt bland unga vuxna. Samtidigt är Malmö den stad i Sverige som har den mest etniskt mest blandade befolkningen. Detta innebär att den redan starka uppdelningen i samhällsklasser, kön- och generationer förstärks ytterligare med grupper som befinner sig olika slags underlägen. Hur ser denna mångfald ut och hur förändras den över tiden?
Tapio Salonen är professor i socialt arbete vid Malmö högskola. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor. Han har varit forskningsledare för mångvetenskapliga forskargrupper och lett ett flertal forskningsprojekt på nationell och internationell nivå.

Fri entré 
fika finns att köpa 

Ett arrangemang av ABF

Bloggar om politik, malmö


Inga kommentarer: