fredag 17 april 2015

Miljarden till äldre ren bluff

...pengarna tas från nedskärningar i äldreomsorgen

Det som framställdes som den riktigt stora satsningen i regeringens budget, miljarden till äldreomsorgen, visar sig nu vara en fullständig bluff. I själva verket betalas nästan hela "satsningen" genom nedskärningar inom just äldreomsorgen.

Av den miljard som regeringen satsar i år på mer personal till äldreomsorgen är hela 940 miljoner pengar som annars skulle ha använts på andra håll inom äldreomsorgen.
Det handlar till exempel om 140 miljoner som skulle ha gått till utbildning av personalen och om 75 miljoner som skulle ha använts till bättre mat åt de gamla. Annat som får stryka på foten är demensplaner och äldreboendegaranti.
Finansminister Magdalena Andersson (s) försvarar sig med att det nästa år blir ytterligare en miljard till äldreomsorgen. Men även då kommer mer än hälften fortfarande att tas från äldreomsorgens andra konton och därefter ökar den andelen ytterligare. År 2018 handlar det om mer än 80 procent av pengarna som omfördelas.
Det här var inte riktigt bra, mitt omdöme om regeringens budget som en "borgerlig skitbudget" verkar stå sig. Det var också den här frågan om fick Vänsterpartiet att blåsa upp sig och betona sin betydelse för att det blev en "vänsterbudget". Hm.

Inga kommentarer: