måndag 13 april 2015

Podemos mellan populism och sociala rörelser

...strävan att skapa en ny internationalism

De valsedlar som de spanska väljarna använder i de kommunala och regionala valen den 24 maj kommer att bli lackmuspapper för partiets potential att komma till de högsta positionerna i regeringen, som Syriza gjorde. Samtidigt är webbplatser och sociala nätverks-sidor fyllda med slagord som "Vi kan vinna Madrid", "Vi kan vinna Andalusien". Med 30% av stödet, och de tusentals människor som Podemos samlar för sina demonstrationer, är detta långt ifrån osannolikt.

Det finns flera faktorer som gör Podemos till en framgångsrik plattform. För det första använder det diskursen om deltagande, ett "nytt sätt att göra politik". För det andra, det kritiserar åtstramningarna. För det tredje, det uppstod ur 15M, massproteströrelsen som mobiliserade människor som svar på landets ekonomiska kris. Dessutom, avgörande var möjligheten för partiets ledare och organisatörer att vara närvarande i mainstream media - TV och radio. Även om partiet inte kallar sig vänster har en stor del av dess medlemmar lång erfarenhet inom vänsterrörelser.

För en stor del av det spanska folket, liksom för många aktivister utanför Spanien, som följer Podemos, är den huvudsakliga källan till information de traditionella medierna, som representerar endast ledningen för partiet. För att förstå det vardagliga livet i partiet, problemen och motsättningarna det möter, talade LeftEasts Aliona Lukasheva med Jaime Pastor, medlem i Podemos och redaktör för Viento Sur, en vänsterorienterad akademisk tidskrift.

Podemos mobiliserar mycket folk på gatorna

Aliona Lukasheva: Du är en av de viktigaste organisatörerna av initiativet Por el cambio en Grecia ("För förändring i Grekland"). Det var ett initiativ för att stödja grekiska kamrater under de senaste parlamentsvalen. Kan du berätta mer om detta initiativ? Och förklara hur du ser samarbetet mellan de två partierna?

Jaime Pastor: Idén att skapa ett sådant initiativ och skriva manifestet "Med det grekiska folket, och för en förändring i Europa" kommer från insikten att framtiden för Podemos är väldigt mycket kopplad till framtiden för Syriza. Det ömsesidiga beroendet inom Europeiska unionen och euroområdet är mycket stark och den enda chansen att förändra situationen i Europa är att utvidga kampen mot åtstramningar. För våra länder blev åtstramningen ämnet kring vilket vänstern kunde förena människor. Framgången för Syriza i kampen mot åtstramningen beror till stor del på den politiska situationen i andra länder och solidariteten som kommer från dessa länder. Så manifestet vi gjorde var inte för att stödja Syriza, utan för att visa stöd till grekiska folket, som också är villigt att förändra Europa. Detta initiativ är ett försök att återskapa en ny internationalism mot trojkan, mot den tyska regeringen.

AL: Hur är det med andra länder och politiska krafter, vilka kan ansluta sig till denna internationalistiska rörelse?

JP: Tidigare var vi alltid ute i riktning mot Frankrike. Men nu kan vi se att vänstern i Frankrike är svagare än tidigare och att högerpartier ökar. Vi kan säga att länder som Portugal, Italien har stor potential, samt tyska fackföreningar. Bortsett från det är vi inte är alltför optimistisk i föreliggande sammanhang. Men det är viktigt att ta hänsyn till att en seger för vänstern i Spanien kan vara ett stort steg framåt, det är större än Grekland. Det är mer sannolikt att situationen förändras i händelse av en anti-åtstramningsregering kommer till makten i Spanien. Dessutom tänker vi återuppbygga en Europa-omfattande rörelse med andra syften än anti-åtstramning, till exempel med en stark betoning på anti-TTIP-kampanj. Syftet skulle vara att förena människor från länder i Väst- och Östeuropa.

AL: I Madrid ser jag inte att Podemos är närvarande som politisk rörelse i stadsrummet i staden, åtminstone är det långt mindre synligt än den anarkistiska rörelsen. Till exempel, man ser sällan en lila-vit affisch på gatorna i staden. Men på samma gång, kom Podemos in i min virtuell verklighet mycket snabbt, genom facebook och youtube-kanaler. Är det bara min erfarenhet eller är det så partiet fungerar?

JP: Ja, du har rätt, Podemos skulle kunna kallas et virtuellt parti, som lyckats bli ett val-parti. Virtuellt, eftersom det är baserat på Circulos (spanska för cirklar), som är samhällen av aktivister, som bildas som virtuella gemenskaper inom en och samma region. De använder diskussioner på nätet för att fatta beslut, som när en kandidat ska väljas, som ska representera dem vid lokala val. Vem som helst kan gå med i en Círculo, även människor utan en spansk pass. Men även om de är mycket progressiva instrument så har, enligt min mening, virtuella verktyg begränsningar i den nuvarande situationen. Vår erfarenhet visar att virtuella verktyg är inte tillräckliga för att skapa en demokratisk debatt och främja delaktighet. Det är viktigt att få Circulos inte bara är virtuella, utan också riktiga. Som vi kan se av erfarenheterna från 15M behöver vi en hybrid av det verkliga och virtuella. Kommunikationen kan ske både på internet, men även på torg, som forum.

Podemos manifesterar i Madrid

AL: Kan du berätta mer om ledarskapet i Podemos? Vad är dess förhållande till de sociala rörelserna och till de vanliga medlemmarna?

JP: Det finns inget att dölja; Podemos är ett parti med en stark ledning. Dessa människor bildade partiet; de kommer från enade vänstern, antiglobaliseringsrörelsen, även från organisationer som Anti-kapitalistiska vänstern och andra marxistiska organisationer. Det största problemet med ledarskap är att de vill behålla den enklare diskursen att vinna så många röster som möjligt, men det är inte tillräckligt. De skulle kunna vinna valet med denna tvetydiga diskurs, men vad kommer härnäst?
Vi bör ta hänsyn till att utvecklingen av Podemos fortfarande pågår och förhoppningsvis fortsätter i riktning mot en mer pluralistisk organisation. Det finns en öppen debatt som pågår. Många medlemmar i Podemos försöker utveckla ett program för förändring, för en ny konstitution för Spanien, nya relationer med Katalonien och en strategi för att lösa skuldproblemet.
Vi ser att nu den avgörande frågan för framtiden för Podemos är att ingripa med aktivism, så att fler människor med andan från 15 maj kan engagera sig. Detta kommer att ge en möjlighet att lämna modellen med ett parti baserat på ledarskap och utveckla ett aktivistparti, med ett pluralistiskt ledarskap med starka social-demokratiska krav, inte bara på nationell utan även på internationell nivå. Jag är inte socialdemokrat, men det är vad vi kan kräva för tillfället.

AL: Vilka geografiska regioner stöder Podemos?

JP: Madrid är centrum för rörelsen, med många aktivister särskilt de med bakgrund i 15M-rörelsen; det är därför valet i Madrid är ett hett ämne nu. Bortsett från detta, Andalusien, den största regionen i landet, stöder Podemos. Situationen i Katalonien och i Baskien är specifik, eftersom högerkrafterna är starkare där. Och jag menar högerkrafterna i Podemos. Människorna i varje område är mycket heterogena. Men Madrid-medlemmarna i Podemos är mestadels till vänster.

AL: Vilka är Podemos väljare i fråga om ålder, klass och politisk bakgrund?

JP: Det finns studier som visar att majoriteten är människor som definierar sig som medelklass, men frågan är vad medelklass betyder i ett land, som är i en sådan djup kris? De är snarare människor med högt kulturellt kapital, ofta i åldern 25-50 och för det mesta lever de i stadsmiljö. Så, inga överraskningar. Politiskt är de människor som röstar på Podemos oftast mellan socialdemokraterna och enade vänstern, naturligtvis, även folk från Partido Popular, och människor från UPID.

AL: Vi såg att Podemos under förra månaden förlorade lite av sitt stöd? Är det på grund av det nya partiet Ciudadanos?

JP: Ciudadanos blir en politisk aktör som konkurrerar främst med folkpartiet, det borgerliga center-höger partiet, så de flesta som stöder dem är sådana som vände sig bort från folkpartiet, så även Ciudadanos konkurrerar med Podemos om center-höger väljare, vilket inte är majoriteten av podemos väljare.

AL: Vilken typ av prognos kan du göra för framtiden för Podemos?

JP: Framtiden för rörelsen är fortfarande mycket oklart. För närvarande är vi i en motsägelsefull situation, eftersom vi kan se att de sociala rörelserna är inriktade på val-perspektivet, de väntar på resultatet av nästa val. Och jag ser det som ett stort problem, eftersom resultaten av valframgångar är ganska begränsad, som vi faktiskt kan se i fallet med Grekland.

Men på samma gång, framtiden för berättelsen jag ger dig beror till stor del på de lokala och regionala valen, som snabbt närmar sig. Kandidaterna, som kommer att vinna platser i Madrid och Barcelona kan flytta Podemos ifrån vad vi har nu, till en virtuell fest med ett starkt ledarskap eller alternativt till en mer pluralistisk ledarskapsmodell och en slags aktivistfest.

Röda Malmös översättning av en intervju i International Viewpoint

Bloggar om politik, spanien  Intressant


Inga kommentarer: