torsdag 9 april 2015

SD:s väg till makten

...vill bli rumsrena i borgarsalongerna
Sd:s blågula idyll är i verkligheten ett brutalt klassamhälle

De interna uppgörelserna inom Sd är ytterligare ett led i närmandet mellan partiet och den borgerliga Alliansen. Jimmie Åkesson har länge putsat på fasaden och de borgerliga partierna å sin sida har påbörjat en anpassning av politiken i riktning mot Sd med hårdare tag mot invandrare och flyktingar. Nu tänker Åkesson rensa internt i leden för att framstå i bättre dager utåt.

Jimmie Åkesson har nu kommenterat de interna striderna och avslutar med att skriva att man länge kämpat för att skapa ett parti med en politisk och social trovärdighet och påpekar att det inte får finnas otydliga ideologiska gränser. Konflikten har legat och pyrt länge, vad Sd-ledningen gör nu är inget unikt och det sker för att bli mera rumsren i borgarsalongerna.

Sd är ett borgerligt parti, bekännelserna till socialkonservatismen är ytterligare bekräftelse på den saken, och som ett borgerligt parti har man inga lösningar på samhällsproblemen i arbetarklassens favör. Att partiet ändå kan framstå som ett alternativ för en hel del arbetare och småborgare beror på det stora missnöjet med det politiska etablissemangets politik som skapar arbetslöshet, sämre välfärd och ökande klyftor.

I ett sådant politiskt klimat, där båda blocken i svensk politik söker lösningar till höger, arbetarrörelsen målat in sig i ett hörn och vanligt folk känner sig svikna och utan tilltro till egna krafter - i ett sådant läge kan Sd:s politik att slå och sparka nedåt framstå som enda utvägen för en del.

Men här finns också Sd:s akilleshäl på sikt. Just nu är partiet i tillväxt och på uppgång, men färdriktningen och inriktningen är armkrok med borgerligheten och värnande om kapitalets herravälde. Det blågula kapitalistsamhället är dock delat i klasser med motstående intressen och efterhand blir det tydligare hur Sd står på de höga herrarnas sida.

Det i kombination med växande folkrörelser för välfärd, arbete och solidaritet - ett uppvaknande underifrån - blir det som på sikt avslöjar och sänker Sd. 

Internationalen: Nej, Skavlan satte inte nålen i Sd-ballongen

Etc: Därför vill Sd kasta ut SDU-topparna ur partiet

Bloggar om politik, sverigedemokraterna  Intressant


Inga kommentarer: