onsdag 15 april 2015

Stoppa TTIP

...global aktionsdag lördag 18 april

Folkrörelser, fackföreningar, bönder, ungdomar, kvinnor, urfolksrörelser och gräsrotsaktivister världen över kallar till en global aktionsdag 18 april 2015 för att stoppa de framväxande investerings- och privatiseringsavtalen som sprider sig mellan världens regioner, och istället verka för en ekonomi som sätter människor och miljö framför storföretagens maktbegär.

Avtalen som nu är på väg mellan Europa och Nordamerika gömmer sig bakom oskyldiga förkortningar som TTIP, CETA och TISA men innebär omfattande ingrepp i demokratiska principer och länders möjligheter att värna miljö och sociala rättigheter.

De senaste decennierna har folk världen över kämpat för matsuveränitet, för gemensamma nyttigheter, för att försvara jobben, för Moder jord, för integriteten på internet och för att återta demokratin. Längs vägen har rörelserna vuxit, röster blivit hörda och viktiga segrar vunnits.

Tillsammans kan vi stoppa avtalen som nu är på väg och vända de negativa effekterna av tidigare avtal. Vi kan föra fram våra alternativ som sätter mänskliga rättigheter före storföretagens makt och privilegier.

Här i Sverige sätter vi målet att stoppa TTIP-avtalet mellan EU och USA.

Vi säger

- Ja till demokratin - Nej till storföretagens rätt att stämma stater för demokratiskt fattade beslut.

- Ja till matsäkerhet och rätten till lokal produktion - Nej till Agroindustrins makt över våra livsmedel

- Ja till sociala rättigheter på jobbet och solidaritet mellan de arbetande – Nej till social dumpning och urholkning av arbetsrätten

För mera info se facebook

Bloggar om politik, ttip  Intressant


Inga kommentarer: