onsdag 8 april 2015

Syrien: Solidaritet med Yarmouk

...attackerat från alla håll
Yarmouk, Your wounds are our wounds brother, Aleppo

Yarmouk i Damaskus är nu, enligt de senaste nyheterna, nästan under total kontroll av krafter från Islamiska staten (IS), efter flera veckor av militära operationer för att invadera lägret, i samarbete med Jabhat al Nusra (al-Qaida-filial i Syrien) och neutralitets-förklaring från den islamistiska rörelsen Ahrar Sham. 

Militära styrkor, oberoende av regeringen och de reaktionära fundamentalistiska krafterna, som består av palestinska och syriska soldater inne i lägret gjorde försök att militärt stå emot angreppen från IS, men utan framgång. Sammandrabbningar mellan dessa krafter har lett till döden för många martyrer som försvarade lägret, inklusive överste Khaled Alhasan, känd som Abu Oday, som hoppade av Palestine Liberation Army, som är under dominans av Assad-regimen, och därefter hade befälet över rörelsen "Free Men of the Palestinian Liberation Army" i Yarmouk.

Några palestinska familjer från Yarmouk flydde under IS frammarsch till angränsande distrikt som Tadamon och Yalda eller till förorter till Damaskus som Beit Sahem. Dessa familjer saknar allt, trots hjälp av Jafra Association som distribuerade mat till dessa flyktingfamiljer.

Som en påminnelse, i Yarmouk, som hade över 150.000 invånare före revolutionen, mestadels befolkad av ättlingar till palestinska flyktingar från 1948 års Nakba, men också syrier och andra, har drabbats av en fruktansvärd blockad av Assadregim, som under nästan två år berövade befolkningen vatten, el, mat, etc ... Över 200 palestinier dog av svält på grund av blockaden.

Under IS militära operationer för att ta kontroll över Yarmouk, bombade Assad-regimen civila i lägret, som den gjort tidigare och fortsätter att göra i skrivande stund.

Det finns bara cirka 18.000 personer kvar i lägret i dag.

Vi måste ge vårt fulla stöd och solidaritet till människorna i Yarmouk, precis som till det syriska folket. Båda står inför terrorn från IS, från Jabhat al Nusra och andra fundamentalistiska krafter å ena sidan och från den kriminella Assad-regimen och dess allierade å andra sidan.

Dessa kontrarevolutionära krafter är alla fiender till de syriska och palestinska folkliga klasserna och till målen för revolutionen: demokrati, social rättvisa och jämlikhet.

En översättning från Syria Freedom Forever

För bakgrund till Yarmouk, se länk här


Bloggar om politik, syrien  Intressant


Inga kommentarer: