måndag 20 april 2015

Tusentals dör i Medelhavet

...rika länder bär tungt ansvar
De rika länderna skördar nu vad man sått - förtryck och misär skapar flyktingströmmar

Tusentals omkommer i Medelhavets vågor varje år i desperat flykt undan förtryck och misär. De europeiska länderna tvår sina händer och skyller på samvetslösa människosmugglare. Men problemen bottnar i att EU gjort det omöjligt för flyktingar att ta sig in på laglig väg.

Naturligtvis bör man ha rätt och möjlighet att söka asyl också utanför EU:s gränser och slippa vara utelämnad åt dessa grymma omständigheter. EU måste också ta ett helt annat och gemensamt ansvar för den katastrofala flyktingsituationen och öppna upp gränserna för de som är i behov av skydd.

Men frågan har större dimensioner än så - de rika länderna har ett direkt ansvar för hur situationen ser ut i länderna i Mellanöstern och Afrika. De ojämlika politiska och ekonomiska förhållandena och direktiven från mäktiga institutioner som IMF och Världsbanken påtvingar dessa länder en politik som ökar klassklyftorna och fattigdomen.

Till detta kommer Västvärldens stöd till eller undfallenhet i förhållande till diktaturer, vapenexport och förödande militära interventioner som den i Irak. Något som i sin tur befrämjar konflikter och uppkomsten av islamistiska terrorrörelser.

Västvärlden har ett direkt ansvar för att det ser ut som det gör, för fattigdomen och för förtrycket. Man har grovt svikit de demokratiska krafter, som skulle kunnat göra skillnad och ge framtidshopp, men istället har man underblåst förtryck och misär.

Flyktingströmmar är vad man nu skördar av sin egen sådd. Det vill man inte kännas vid. Förbannat vare det imperialistiska system som skapat en sån här värld...

Svt: Medelhavet får inte bli ett dödens hav

Fria: Fort Europa är den globala kapitalismens skyddsvärn

Bloggar om politik, flyktingar  Intressant

Bloggat: Svensson


Inga kommentarer: