lördag 25 april 2015

Yarmouk: Media misslyckades

...med bevakningen

"Den första april invaderade terroristorganisationen IS Yarmouk flyktingläger som ligger åtta kilometer söder om Damaskus i Syrien. Terroristgruppen som tidigare inte haft en betydande närvaro i de södra delarna av landet, dök plötsligt upp och började terrorisera de 18 000 invånarna i Yarmouk. IS framfart har ställt många frågor på sin spets. Hur kom de in i Yarmouk överhuvudtaget med tanke på att regimen har belägrat området sedan två år tillbaka? Hur har de fått tillgång till vapen när det inte ens finns tillgång till mat?
 Vad många läsare kanske inte känner till är att Yarmouk har kollektivt bestraffats av regimen genom den två år långa belägringen. En av orsakerna är att vissa delar av Yarmouk har kopplats samman med upproret mot diktatorn Bashar al-Assad. En annan förklaring är områdets strategiska läge som ligger i anslutning till huvudstaden. Belägringen och dess konsekvenser har lett till att antalet invånare krympte från tidigare en halv miljon till dagens 18 000..."
...Tyvärr har Sveriges bristande täckning inte varit det enda problemet. Istället förvärrades situationen av Expressens intervju med Syriens president al-Assad. Intervjun fick mycket kritik på sociala medier och bortom. En demonstration organiserades i Stockholm för att fördöma artiklarna och kritik riktades mot tidningen av både svenska som internationella journalister. Expressens största misstag i artikeln låg i deras brist på kunskaper om Syrien och deras reporters inkompetens. När al-Assad frågades om IS’ angrepp mot Yarmouk, blev en följdfråga om belägringens välkända tragedi, som en logisk följd av IS terror, inte ställd. Inte heller nämndes det tragiska utfallet av mer än 200 civila offer på grund av svält som en direkt konsekvens av belägringen. Intervjun bekräftade endast etablerade medias narrativ av IS som hotet av alla hot. Genom sändningen fick al-Assad en kontext och en plattform till att nå den svenska publiken för att varna dem för det överhängande terrorhotet. Detta utan en konfrontation eller ens en fråga om de 640 200 människor som lever under belägring i Syrien...."
Läs hela Salim Salamahs inlägg här: Media misslyckades med bevakningen av Yarmouk
Salim Salamah är en palestinsk syrisk bloggare, krönikör och människorättsaktivist. Han bor i Malmö och har varit politisk flykting sedan 2013
Bloggar om politik, syrien  Intressant

Inga kommentarer: