lördag 23 maj 2015

Boktips: Islamiska Staten

...ett terroristiskt nationsbygge

Den italienska journalisten och analytikern Loretta Napoleoni är en erkänd terroristexpert. Bland hennes tidigare utgivna böcker kan nämnas Uppror i Irak, 2006, och Oheligt krig, 2010. Nu har hon ytterligare fördjupat sig i den islamska terrorismen med boken Islamiska Staten.
Islamiska Staten, IS, har genom sitt ihärdiga och snabbfotade bruk av Internet blivit sinnebilden för vår tids mest bestialiska våld med alla blodsdrypande bilder av avrättningar som man visat upp för världen. Men som poeten Göran Sonnevi betonat måste vi försöka förstå människans allra mest vedervärdiga handlingar och det kolossala lidandet – annars är vi förlorade. Det är också det som är den stora behållningen med Loretta Napoleonis bok om IS; att hon tränger sig bakom det nakna våldet – och placerar in det i en större väv av förståelse – när hon försöker bena ut varför denna organisation har haft så stora framgångar. Det mest remarkabla i det sammanhanget är naturligtvis att man lyckats karva ut ett område stort som Storbritannien i Irak och Syrien och där utropat ett kalifat.
Läs Anders Karlssons recension i Internationalen: Hur bör Islamiska Staten bekämpas?
Bloggar om politik, böcker  Intressant

Inga kommentarer: