fredag 22 maj 2015

De flesta i världen har osäkra jobb

...avslöjar ILO-rapport
Protesterna mot osäkra jobb ökar också. Här pakistanska livsmedelsarbetare som demonstrerar

Internationella arbetsorganisationen, ILO, säger att bara en fjärdedel av de anställda i världen har tillsvidare-anställning.

En global övergång till mer osäkra jobb sedan finanskrisen underblåser växande ojämlikhet och högre grad av fattigdom, enligt en ny rapport som uppskattar att endast en fjärdedel av världens arbetare har tillsvidareanställning.

En världsomfattande trend bort från trygga jobb riskerar att "cementera en ond cirkel av svag global efterfrågan och långsamt skapande av arbetstillfällen", som har förföljt många länder sedan krisen, sade FN-organet.

Det handlar om en ökning av deltidsarbete, särskilt bland unga kvinnor. Övergången till osäkra anställnings-förhållanden hänger också ihop med en ökning av ojämlikhet och fattigdom i många länder.

Säkra jobb minskar också i rika länder. ILO manar politikerna att utvidga den sociala tryggheten såsom pensioner och arbetslöshetsersättning.

Själv vill jag uppmana alla tänkande människor att orientera sig bort från det ekonomiska och politiska system som kallas kapitalism och inse att detta system är en återvändsgränd för mänskligheten.

Inga kommentarer: