torsdag 14 maj 2015

Flykten från Afrika

...kontinent i utsugningens klor
Den imperialistiska världsordningen håller nere Afrika

EU gör vad man kan för att hindra fattiga och utarmade att fly från eländet i Afrika. Från kontinenten med de rikaste naturtillgångarna som fortfarande är fattigast (tacka inte minst EU för det). Trots ekonomisk tillväxt har antalet afrikaner som lever under fattigdomsgränsen ökat. 

Av Afrikas olja stannar bara 5-10 procent av profiterna kvar på kontinenten. Av Afrikas mineraler är det bara ett fåtal länder som lyckats få mer än 3 procent. Gas från Ekvatorialguinea värmer en femtedel av amerikanska hem, men ändå är landet ett av jordens fattigaste, skriver Kajsa Ekis Ekman.

Kolonial utplundring, underutveckling, ensidig råvaruexport till underpriser, skuldsättning, fattigdom, påtvingad nyliberalism, EU:s prisdumpning som slår ut afrikanskt jordbruk, torka och klimatförändringar orsakade av rika länder, privatisering och ökande klyftor, förtryck, rika länders stöd åt diktaturer, krig och brist på mänskliga rättigheter - bakgrunderna till att människor flyr är många.

Det pågår en ständig jakt på råvaror till produktion i Kina, Indien, EU och USA. Många afrikanska länder är rika på naturresurser och har en hög tillväxt, mycket på grund av utländska investeringar i utvinning av naturresurserna. Men vinsterna försvinner ofta, via skatteflykt  eller till en liten elit, medan folk som jobbar i gruvorna, eller bor nära drabbas av miljöförstöring och usla arbetsvillkor.

Många afrikanska länder har blivit väldigt utsatta för stora utländska investeringar i mark för odling av exportgrödor som lett till landgrabbing. Problemet är att marken sällan är oanvänd eller obebodd. Investerarna tar i många fall över den bördigaste marken och de småbönder som tidigare brukat marken får flytta till sämre områden. Konsultation sker ofta med regering och lokal elit. Inte med de småbönder, ofta kvinnor, som blir av med sin mark.

I dagsläget är EU den största handelsparten till många afrikanska länder. Exporten från de afrikanska länderna består främst av råvaror, medan importen från EU till Afrika främst är förädlade varor. Om handelsrelationerna var byggda på ömsesidighet, ekologisk hållbarhet och ett utbyte istället för exploatering och kortsiktighet skulle mycket kunna vara annorlunda.


Kajsa Ekis Ekman: Vi lär barnen att Afrika är till för att rånas

Amnesty: Årsrapport Afrika

Wikipedia: Afrikas ekonomi

DN: Så skulle Europa ta makten över Afrika

Bloggar om politik, flyktingar  Intressant


Inga kommentarer: