fredag 1 maj 2015

Greklands kamp är också vår

...mot bankväldet

"Om bankerna vore under demokratisk kontroll och ägda av oss alla skulle vinsterna kunna användas till samhällsnytta i stället. Till bostadsbyggande, kollektivtrafik, satsningar på förnybar energi etc. Ett överförande av bankerna i folkets ägo skulle kunna innebära en avgörande maktförändring i samhället om de ställs under demokratisk kontroll och insyn"

Läs hela uttalandet från Socialistiska Partiet i tidningen Internationalen här

Bloggar om politik, grekland  Intressant


Inga kommentarer: