söndag 10 maj 2015

Jimmie Åkesson har rätt

...bara mobilisering underifrån kan sätta honom på plats
Borgerlig politik göder Åkessons framgångar

Visst är det som Jimmie Åkesson säger i sitt vårtal, Sverigedemokraterna driver alliansen i deras riktning. Den borgerliga politiken förser å andra sidan Åkesson med bränsle för hans framgångar. Det är massarbetslöshet och ökad otrygghet som ligger till grund för att Sd ökar kraftigt bland LO-medlemmar.

Moderaterna föreslog nyligen att organiserat tiggeri ska kriminaliseras och att Sverige bör införa tillfälliga uppehållstillstånd för de som kommer hit utanför kvotflyktingsystemet och som inte lyckats skaffa ett jobb inom tre år. I sitt tal välkomnade Jimmie Åkesson de förslagen och enligt honom är det ett tecken på att de andra partierna nu anpassar delar av sin politik till Sverigedemokraternas.

Många års borgerlig politik från såväl Alliansen som socialdemokratiska regeringar har lett till avregleringar, privatiseringar, åtstramningar i välfärd och trygghetssystem samt hög arbetslöshet. Men mycket av media-diskussionen fokuserar på flyktingar. Av detta får många människor intrycket att det är kostnader för flyktingmottagande som är grunden till försämringar, eller åtminstone att detta spelar en stor och avgörande roll.

Bekvämt för den politiska och ekonomiska elit som står bakom försämringarna och som ökat klassklyftorna och berikat sig själva på löntagares och fattigas bekostnad. Bekvämt för samma elit att inte heller socialdemokraterna eller de rödgröna förmår att på allvar bryta med denna högerpolitik.

Därför är det heller inte förvånande att stödet från LO-medlemmar till Sd ökar. Det enda som kan bryta den trenden är att det sker en reorganisering av arbetarrörelsen underifrån för arbete, välfärd och minskade klassklyftor. Vänsterpartiet skulle kunna bidra till en sådan utveckling genom att satsa på en självständig oppositionell utomparlamentarisk arbetarmobilisering från gräsrötterna.

Bloggar om politik, sverigedemokraterna  Intressant


Inga kommentarer: