tisdag 12 maj 2015

Kapitalismen eller planeten?

...intervju med Naomi Klein
Foto: Basta!

"Om du kan gifta en ekonomisk rättviseagenda med klimatåtgärder, kommer folk att kämpa för en sådan framtid"

Med tanke på de enorma ojämlikheter som genereras av kapitalismen och de ekologiskt brådskande klimatförändringarna, "everything can change", hävdar Naomi Klein i en ny bok. Förutsatt att vi inte "ger efter för förtvivlan", eftersom "alltför många liv står på spel" och "kämpar för ett rättvisare ekonomiskt system". Den kanadensiska anti-globaliseringsaktivisten och essäisten är känd för sin inspirerade kritik av kapitalismen: No Logo fördömde tyranniet från globala varumärken och Chockdoktrinen brutaliteten av nyliberala reformer. Hon tar nu sikte på den totala straffriheten för stora olje- och gasföretag som har förklarat krig mot vår planet.

Basta! intervjuar Naomi Klein:

Basta!: Vi verkar vara på väg rakt mot en klimatkatastrof. Vi vet vad som kommer att hända om vi inte gör något åt klimatförändringarna, men ingenting förändras egentligen. Varför är det så?

Naomi Klein: Det är inte så att vi gör ingenting - vi gör faktiskt aktivt exakt fel saker. Vi har ett ekonomiskt system som definierar framgång och framsteg som oändlig ekonomisk expansion. Varje form av expansion bedöms som bra. Våra utsläpp går upp mycket snabbare än de gjorde på 1990-talet. Under det senaste decenniet hade vi mycket höga oljepriser, vilket har skapat stora ekonomiska incitament för fossila bränsleföretag att driva in i nya, dyrare, högre utsläppande former av utvinning, såsom tjärsand och fracking. Vi har också ett system som gör det möjligt för multinationella företag att söka upp de billigaste sätten att producera sina produkter, med billig arbetskraft och billig energi - vilket har lett till den avreglerade förbränningen av kol. Allt detta gör problemet mycket värre.

Du säger att transnationella företag som ExxonMobil, BP och Shell har förklarat krig mot planeten...

Affärsmodellen för dessa företag är att hitta nya fossila bränslereserver, vilket är raka motsatsen till vad vi behöver göra för att bekämpa klimatförändringarna. Forskning från Carbon Tracker för tre år sedan, visade att den globala fossilbränsleindustrin har fem gånger mer kol i sina bevisade reserver än vad som är förenligt med att hålla temperaturen under två graders uppvärmning... Det är målet våra regeringar enades om i Köpenhamn, och det är ett mål som redan är mycket farligt för många samhällen. Men det ger oss en total kol-budget. Vi vet hur mycket kol som kan brännas samtidigt som det ger oss en fifty-fifty chans eller bättre att nå det målet, och dessa företag har fem gånger mer kol i sina reserver än denna nivå. Det förklarar varför fossila bränsleföretag så aktivt bekämpar spridningen av ärlig klimatforskning, varför de finansierar politiker och organisationer som förnekar vetenskapen om klimatförändringar och varför de bekämpar varje seriöst försök att möta klimatförändringen, vare sig det är en kolskatt eller stöd för förnybar energi.

Varför en sådan straffrihet?

Fossilbränsleindustrin, särskilt oljebolag, är de mäktigaste företagen i världen. Krig har utkämpats av våra regeringar för att skydda deras intressen. Det ligger i fossila bränslens natur att de är koncentrerade till specifika geografiska platser, mycket dyra att ta upp ur marken, att transportera och behandla. Och så lämpar det sig för koncentration av rikedom och makt, med ett relativt litet antal stora aktörer, både statliga och privatägda, och den typen av maktkoncentration lämpar sig också för politisk korruption, både av legalt och olaglig slag. Därav straffriheten.

Betyder detta att det första steget för klimatåtgärder bör vara att avveckla transnationella företags makt?

Detta kan innebära en hel del olika saker. En sak som vi definitivt behöver göra är att inte öka deras makt. Det är därför som klimatrörelsen, mer och mer, tar en aktiv del i att blockera nya frihandelsavtal som frihandelsavtalet mellan Europa och USA, som Trans Pacific Partnership (TPP), som avtalet mellan EU och Kanada, mitt eget land. Vad dessa avtal gör är att ge nya befogenheter till multinationella företag att utmana regeringar genom investeringsklausuler, och i synnerhet för att utmana förnuftig klimatpolitik. Vi har redan mer än tillräckligt med bevis på detta. Ett exempel är det svenska företaget Vattenfall, som utmanar den tyska avvecklingen av kärnkraft, hävdar att det har förlorat 4,7 miljarder euro, medan vi vill att den tyska energiomställningen ska vara en förebild för andra länder, eftersom det är ett av de djärvaste försöken av övergång till förnybar energi. Detta är typ av varningssignal till regeringarna: "Om ni gör detta, kommer ni att åtalas". Det finns andra exempel på detta i mitt land, där provinsen Quebec förbjöd fracking, vilket är ett annat exempel på vad vi vill att fler regeringar ska göra. Men enligt nordamerikanska frihandelsavtalet kränker detta rättigheterna för företag som utmanar detta förbud och som vill borra efter gas. 

Så vi behöver också skala bort befogenheter som företag redan har genom avtal som dessa. Men det beror på var du bor. I USA, är det klart att man måste utmana idén om att företags kampanjutgifter kan betraktas som yttrandefrihet. Det måste bli mycket strängare regler för kampanjfinansiering eller företagslobbying. Detta är förvisso sant i Europeiska unionen också. Vi behöver den här typen av tillvägagångssätt, men vi behöver också mer av en gräsrotsstrategi, som vi ser med rörelsen för att avyttra fossila bränslen, som handlar om delegitimera dessa företag. Det handlar inte bara om att få ett universitet eller en stad som Paris att avyttra fossila bränslen. Det handlar om argumentet att dessa företag har en affärsmodell som är djupt omoralisk och att de vinster som vunnits genom denna affärsmodell är förhatliga vinster. Och att regeringar har rätt att göra anspråk på denna vinst, att betala för övergången från fossila bränslen. Det är dit vi verkligen behöver komma, det kommer verkligen att försvaga deras makt, eftersom det som gör dem kraftfulla är deras massiva överskott av vinster.

Vilken typ av samtal kan vi få med de anställda i dessa förorenande företag? Kan det någonsin bli en allians med dem?

Vi behöver ett rättvise-baserat svar på klimatförändringarna. Det är något som måste först kodifieras i politiken: vi måste definiera hur en rättvis övergång ser ut och vi måste kämpa för det. Konkret innebär det att de arbetstagare som skulle förlora sina jobb i den fossila bränslesektorn ska omskolas och få nya jobb. Det skulle finnas fler jobb att få i förnybar energi, eftersom förnybar energi, energieffektivitet, kollektivtrafik, etc skapar 6 till 8 gånger fler arbetstillfällen än utvinningssektorn. Under de senaste åren har det varit stora investeringar i utvinningssektorn, en storsatsning för fracking för gas, för oljeborrning till havs. Och samtidigt har det varit en stor nedgång i viljan hos regeringarna att investera i energiövergång. Över hela Europa har vi sett regeringar skära ner sitt stöd för förnybar energi. Om jobb i utvinningssektorn är de enda jobben på bordet, kommer naturligtvis fackföreningsrörelsen att kämpa för dessa jobb.

Så det är rollen av en allians mellan arbetarrörelsen och klimatrörelsen att kämpa för en vision av djärva initiativ för klimaträttvisa och jobbskapande. Och det börjar hända: till exempel, en facklig allians i Storbritannien uppmanar till skapandet av en miljon klimat-jobb, och artikulerar hur det skulle kunna se ut. Vi måste komma ihåg att det inte är miljöaktivister som stjäl jobben ifrån arbetare i den fossila bränslesektorn. Bara under de senaste månaderna, sedan oljepriset sjönk så dramatiskt, har i USA mer än 100.000 arbetstillfällen gått förlorade i olje- och gassektorn. Det är inte på grund av klimataktivism eller miljöaktivister, utan beror på att det är extremt farligt och flyktigt att fästa sina förhoppningar vid en vara som olja och gas, vars pris går upp och ner. En av de fina sakerna med vindkraft och solenergi är att de är gratis, det är samma pris hela tiden och de är inte föremål för dessa boom and bust-cykler på samma sätt. Detta är faktiskt ett avgörande tillfälle för att bygga denna typ av allians, eftersom överenskommelsen mellan arbetstagare, fackföreningar och dessa multinationella företag har skurits av av företagen.

En översättning från International Viewpoint

Andra delen av intervjun med Naomi Klein kommer inom kort på Röda MalmöInga kommentarer: