söndag 10 maj 2015

Malmös smala ekostråk

...i ohållbar omgivning
Kommer från Kroksbäck där gatan nu öppnats upp för genomgående trafik

Det finns dock cykelstigar som kan utforskas

Söderut följer jag denna

På min ena sida har jag nya kommersiella Hyllie som tuggar i sig Skånes bästa åkerjord

Till höger en liten sparad remsa som kan bli en del i fortsättningen på Malmös "Ekostråk" från Pildammsparken och söderut

När jag efter en stund vänder mig om ser det ut så här

Dock är området genomkorsat av vägar och rondeller på kors och tvärs

Emporia kräver en ökad biltrafik

Jag söker mig vidare söderut längs cykelbanan

Finner stor folklig aktivitet på bland annat ridskola och fotbollsplaner

En för mig ny och okänd stig...

...leder till vacker damm...

...liten vattenkanal...

...och stig med ridande barn

På håll har vi dock jätten Glufs-Glufs, som på avstånd kan se lockande ut...

...men Hyllie Boulevard lever inte upp till sitt namn

Byggnationen och utformningen förstärker...

...den blåsiga ödsligheten

Inte ens det här plastmonstret förmår rubba min alienation...

...den förstärks istället av det faktum att parkeringsplatser är det som det finns mest av i det nya Hyllie, både utomhus och under tak

Någon verkar vilja spy hela tiden över detta...

...och visst kan det stå en upp till halsenInga kommentarer: