lördag 23 maj 2015

Malmövänstern visar vägen

...kampen mot nedskärningar borde vara självklar

En offentlig verksamhet som bågnar under trycket, barngrupper utvidgade till bristningsgränsen och personal som går på knäna av ansträngningarna. Bilden känns igen från hela landet. Men lägg på detta 100 miljoner i nedskärningar och du har Socialdemokraternas och Miljöpartiets vision av hur Malmö skall utvecklas under deras styre. Att Vänsterpartiet efter ett enhälligt medlemsmöte säger blankt nej borde vara betraktat som sunt förnuft, men istället har media valt att fokusera på svekdebatten – vem var det egentligen som bröt samarbetet och i vilket skede? Det borde rimligen vara en irrelevant fråga. Sveket ligger nämligen inte i det ena partiets svek mot det andra, utan i de folkvaldas svek mot sina väljare (och alla de vars intresse de säger sig vilja representera).
Vänsterpartiet i Malmö har kommit till en insikt som hela vårt politiska klimat är i desperat behov av. Trovärdighet är inte något som skall sökas hos socialdemokrater som gett sig den på att förlora allt arbetarklasstöd. Det skall ännu mindre sökas hos politiska kommentatorer på DN, som aldrig under några omständigheter kommer föredra ens den mest urvattnade röda politik framför den solitt blå. Trovärdighet är något som förtjänas genom att vara trogen sina väljare, genom att vara en engagerad kraft i utomparlamentariska rörelser och genom att visa politisk ryggrad när idealen ställs mot den krassa verkligheten. Om detta kan bli en läxa som Vänsterpartiet tar till sig på nationell nivå så kommer det politiska samtalet att förskjutas i en betydligt mer konstruktiv riktning, vilket inte bara skulle gynna V:s opinionssiffror.
Efter decennier med diskussioner om vänsterns kris synes lösningen på hur vänstern skall lyckas utmana både sin egen förlamning och det högerpopulistiska hotet nästan löjligt enkel; stå fast vid de löften som gav valseger från första början! Vik inte undan för den nyliberala logik som kväver alla politiska alternativ! Det är förstås ingen patentlösning. Det finns oändligt med stridsfrågor kvar att utkämpa; från mekanismerna i de kommunala upphandlingsreglerna till hur vi skall hantera en tillväxtberoende ekonomi i en begränsad värld. Men inga av dessa går att ta itu med om det inte finns en folklig kraft och ett folkligt mandat. Det är klart att en välfärd finansierad av progressiv statlig skatt vore att föredra framför en som finansieras av platt kommunal skatt, men att skära ned i fåfäng väntan på skattehöjningar från en regering som varken vill eller kan genomföra de nödvändiga höjningarna är inget annat än politiskt självmord. Det Vänsterpartiet i Malmö i skrivande stund har tagit är ett första steg, men ett helt avgörande sådant.
Ursprungligen ledare i veckotidningen Internationalen vecka 21/2015

Inga kommentarer: