lördag 16 maj 2015

Oljesanden i Alberta

...täcker ett område stort som England
Ska ge miljarder dollar i profiter åt ägarna

Olja här ifrån är en av de mest kolintensiva energikällorna i världen. Två ton oljesand krävs för att producera ett enda fat olja. 
Oljesanden genererar mer än 40 miljoner ton koldioxid per år. Landskapet förstörs och giftiga ämnen kontaminerar vattendragen.

Se filmklippet på facebook 

Bloggar om politik, klimat  Intressant


Inga kommentarer: