tisdag 19 maj 2015

Rädda Malmö

...stoppa nedskärningarna
Nu måste det bli uppror underifrån

Växande klassklyftor och försämrad välfärd. Så har det sett ut länge i Malmö och nu vill de styrande komma med nya, stora nedskärningar. "Vi står inför stora besparingar de närmsta åren", säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (s), som om detta vore någon slags naturlag.

Personal inom vård och omsorg, socialtjänst och skola pressas allt hårdare, pensionärer berövas sina mötesplatser och utsatta människor far illa.

Det är inte ett sådant Malmö vi vill ha och nu står det helt klart att såväl de borgerliga som de styrande rödgröna partierna S/Mp tänker fortsätta racet mot nya åtstramningar och försämringar.

Inga andra än vi själva kan ändra på detta. Nu behövs en bred gräsrotsrörelse som kan organisera och inspirera protesterna underifrån - från de kommunala arbetsplatserna och från alla medborgare som inser att vi nu måste sätta ner foten.
Inga kommentarer: