tisdag 12 maj 2015

Systemförändring inte klimatförändring

...det handlar om klasskamp

Den viktigaste slutsatsen från World Social Forum i Tunis var att kampen mot klimatförändringarna är klasskamp - för den kan bara vinnas genom att begränsa de multinationella företagens makt och bekämpa klyftan mellan rika och fattiga.

Detta skriver två representanter för den norska klimatrörelsen
Norges Sociale Forum deltog i Världssocialt forum i Tunis i slutet av mars 2015, då stora delar av  gräsrotsrörelsen från hela världen möttes för diskussion och strategiplanering.

En av huvudtemana var naturligt nog klimat, miljö och mobilisering inför FN:s klimatförhandlingar i Paris (COP21) i december.

Läs hela artikeln i danska ModkraftBloggar om politik, klimat  Intressant


Inga kommentarer: