tisdag 9 juni 2015

Boktips: Djursholm

...Sveriges ledarsamhälle

Djursholm har alltsedan dess grundande år 1889 varit hem för ledare inom konst, akademi, förvaltning och framför allt näringsliv.
Mikael Holmqvist presenterar en inträngande analys av detta samhälles värderingar, normer och ideal, och hur de påverkar de människor som bor och lever där. Med stor kunskap visar författaren att Djursholm formar människor som ledare och beskriver särskilt hur detta påverkar de som växer upp i detta samhälle.
Utgiven på Atlantis
Åsa Linderborg skriver i Aftonbladet om boken Djursholm - en sluten överklassvärld där barnen drillas till ledare: Maktens boning
Bloggar om politik, böcker  Intressant

Inga kommentarer: