fredag 26 juni 2015

Dags för regeringen att stötta Grekland

...debattinlägg i viktig fråga

En socialdemokratisk regering som inte höjer sin röst mot en politik som syftar till att föra Europa allt längre in på ett nyliberalt spår på bekostnad av statlig suveränitet, demokrati och mänskliga rättigheter sviker sina grundläggande ideal.
Det skriver Elisavet Johansson Tziampazis, ordförande för Nätverket för Grekland, i Dagens Arena.
Att skriva av Greklands skuld skulle innebära en förbättring för Europas ekonomi i allmänhet och grekisk ekonomi i synnerhet.
Läs artikeln här
Bloggar om politik, grekland

Inga kommentarer: